סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1273 - 07/07/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

7.7.2020

 
מאמרים
 
 
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020

ביום 30.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. בהתאם לחוק מענק הסתגלות, מי שיהא זכאי למענק מיוחד הוא מי שבין ה- 1.3.2020- 16.8.2020 מתקיימים לגביו התנאים הבאים: מלאו לו 67 שנים ומעלה, הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי, פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 יום לפחות והיה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל תשלום לעובד הנפגע בתאונת עבודה

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה וכן זכאי לתשלום הוצאות הטיפול הרפואי.

למחולל תשלום לעובד הנפגע בתאונת עבודה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור העובדים שבחל"ת נדחה ל-15.8.20

ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לעניין דחיית מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור העובדים שבחל"ת מיום 15.7.2020 ל- 15.8.2020.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
בעקבות פסיקת העליון: רשות המסים תבטל קנסות למגישי דוחות מתקנים בנוגע לשווי שימוש ברכב

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, שקיבלה את עמדת רשות המסים בנושא תקנות שווי השימוש לרכב וקבעה כי יש לזקוף שווי על פי תקנות מס הכנסה ואין לבצע חישובים הסוטים מהתקנות כגון שימוש בתוכנה לניהול יומן רכב, פרסמה רשות המסים הודעה בדבר הגשת דוחות מתקנים על ידי נישומים יחידים ומנכים שהגישו דוחות בניגוד לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). לאור משבר הקורונה, רשות המסים תבטל את הקנסות והפיגורים של מתקני הדוחות שיגישו תיקון עד לתאריך ה- 30.09.2020.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2020

הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם חוזר ובו עדכון שיעורי קצובת הבראה וביגוד לסטודנטים לשנת 2020. בהתאם לחוזר, מיום מ- 1.6.2020 יש לשלם קצובת הבראה בסך של 1.38 ש"ח לכל שעת עבודה והחל מ- 1.7.2020 יש לשלם קצובת ביגוד בסך 0.69 ש"ח לכל שעת עבודה.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין הארצי קבע: פדיון חופשה ישולם על פי הימים המופיעים בתלוש השכר

מקרה זה עוסק בערעור מעסיקה על החלטת בית הדין האזורי לחייבה בתשלום פדיון ימי חופשה בעת סיום יחסי העבודה לעובד בהסתמך על ימים חופשה שהופיעו בתלוש השכר. העובד תבע בבית הדין האזורי את פדיון החופשה ע"ס 21.22 ימים אשר צוינו בתלוש שכרו האחרון כיתרת ימי חופשה. המעסיקה טענה כי אין לפסוק פדיון חופשה על פי הנקוב בתלוש השכר האחרון, אלא יש לחשב את מכסת הזכאות לחופשה שנתית בגין שלוש השנים האחרונות לעבודה (במקרה זה 57 ימים) ומהן יש להפחית את ימי החופשה שנוצלו באותן שנים (57.21 ימים). על פי תחשיב זה לא הגיע לעובד כל תשלום. בית הדין האזורי דחה את טענות המעסיקה וקבע כי מדובר בטענה שלא נטענה במסגרת כתב ההגנה וכן המעסיקה לא הציגה כל ראיה אובייקטיבית המניחה את הדעת מדוע הנתון שרשמה בתלוש אשר הונפק על ידה אינו נכון. בבית הדין הארצי נקבע כי מספר ימי החופשה הנקוב בתלוש השכר מבטא את אומד דעת המעסיקה באשר ליתרת ימי החופשה על פי החוק לה זכאי העובד לעניין ניצולם בפועל ופדיונם. לעניין הפסיקה עליה נשענה המעסיקה נקבע, כי יש לקרוא אותה כמתייחסת לנסיבות בהם תלושי השכר אינם כוללים פירוט נכון של מאזן החופשה ואילו במקרה זה תלושי השכר כללו פרטים נכונים של מאזן החופשה (זכאות יתרה וניצול) ולכן הימים שנקובים בתלוש עמדו לזכות העובד אף אם הם נובעים כולם או חלקם, מהתקופה שקדמה למועד ההתיישנות (ע"ע 11647-12-18, צומת מהנדסים- תכנון, תאום וקידום פרויקטים בע"מ נ' אופיר קואפמן, מיום 11.11.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
מכר מוצרים פיננסים 29 ש"ח
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית