אישור
 • עו"ד הלית כהן-רזניצקי
  עובד אשר נפגע בתאונת עבודה, זכאי לתשלום דמי פגיעה מאת המוסד לביטוח לאומי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. "תאונת עבודה" מוגדרת בסעיף 80 לחוק, בין היתר, כתאונה שאירעה לעובד במהלך עבודתו, בדרך מביתו של העובד למקום העבודה ובחזרה מהעבודה לביתו.
 • עו"ד דנה להב
  בישראל חל משפט העבודה הישראלי. בית המשפט העליון קבע זה מכבר, כי חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק, הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם חלים על כל עובד בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית. לפיכך, זרים המועסקים בישראל על ידי מעסיק ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכללן הזכות להפקדות סוציאליות.
 • עו"ד הלית כהן-רזניצקי
  חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976, הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה. בחוק נקבע כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - יהיה זכאי לתשלום ממעסיקו בשל ימי היעדרות אלה.
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה.
 • עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, ועובד בתחומי מדינת ישראל.בישראל חל משפט העבודה הישראלי. חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה ...
 • חוקי העבודה אוסרים על הפליית עובדת מחמת הריונה, בקבלה לעבודה ובתנאי עבודתה.פיטורים של עובדת בהריון, זמנית או קבועה, אסורים על פי ...
 • שכר שכל עובד זכאי לקבל לפחות אותו. בהתאם להסדרי ההעסקה השונים נקבע שכר מינימום לחודש, ליום ולשעה.חוק שכר מינימום, ...
מדד מחירים
100.10 נק'
ריבית הפריים
1.75 %
שכר ממוצע
10273.00 ש''ח
שכר מינימום
5300.00 ש''ח
יום הבראה - פרטי
378.00 ש''ח
יום הבראה - ציבורי
426.00 ש''ח
יום הבראה - הסתדרות
426.00 ש''ח
תקרת החזר נסיעות
22.60 ש''ח
רשימת מחוללים
חפש מילות מפתח
חפש
הכי פופולארים
מבזקים אחרונים
קורס דיני עבודה פברואר 18
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית