אישור
 • עו"ד הלית כהן-רזניצקי
  התחפושות ואוזני ההמן כבר בחנויות אך עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה יהיה רשאי לקחת יום חופשה בפורים, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שתענית אסתר, פורים או שושן פורים יהיו עבורו יום עבודה רגיל.
 • עו"ד עמוס הלפרין
  תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד 1964 מגדירות, מהם רכיבי השכר, שיובאו בחשבון שכר עבודה, לעניין חישוב פיצויי הפיטורים. תקנה 1 קובעת כי הרכיבים שיובאו בחשבון שכר-עבודה לחישוב הפיצויים הן: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, או תוספת מקצועית.
 • עו"ד עמוס הלפרין
  חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 מקנים לעובדות ועובדים, בכפוף לקיומם של תנאים מסוימים הגנה מפני פיטורים ולעיתים אף מטילים אחריות על נושאי משרה. להלן נסקור את הגבלות הפיטורים הרלבנטיות לעובדת בתקופת ההיריון ולאחר הלידה והאחריות הנלווית להפרתה על נושאי המשרה הקשורים להפרה.
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה.
 • עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, ועובד בתחומי מדינת ישראל.בישראל חל משפט העבודה הישראלי. חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה ...
 • חוקי העבודה אוסרים על הפליית עובדת מחמת הריונה, בקבלה לעבודה ובתנאי עבודתה.פיטורים של עובדת בהריון, זמנית או קבועה, אסורים על פי ...
 • שכר שכל עובד זכאי לקבל לפחות אותו. בהתאם להסדרי ההעסקה השונים נקבע שכר מינימום לחודש, ליום ולשעה.חוק שכר מינימום, ...
מדד מחירים
99.90 נק'
ריבית הפריים
1.60 %
שכר ממוצע
9906.00 ש''ח
שכר מינימום
5300.00 ש''ח
יום הבראה - פרטי
378.00 ש''ח
יום הבראה - ציבורי
424.00 ש''ח
יום הבראה - הסתדרות
424.00 ש''ח
תקרת החזר נסיעות
22.60 ש''ח
רשימת מחוללים
חפש מילות מפתח
חפש
הכי פופולארים
מבזקים אחרונים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית