אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
זכויות עובדים במהלך החגים עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין,עו"ד דנה להב לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, ריכזנו עבורכם במאמר זה סוגיות שונות הקשורות לעובדים בחגים, כגון: שעות העבודה בערבי חג, זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי לתשלום ימי חג, עבודה בחול המועד, שי לחג ועוד.

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בחג פורים עו"ד הלית כהן-רזניצקי התחפושות ואוזני ההמן כבר בחנויות אך עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה יהיה רשאי לקחת יום חופשה בפורים, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שתענית אסתר, פורים או שושן פורים יהיו עבורו יום עבודה רגיל.

דמי מחלה - סקירה מקצועית עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה. בחוק נקבע כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - יהיה זכאי לתשלום ממעסיקו בשל ימי היעדרות אלה. מטרת החוק הנה לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העו...

אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "החוק") קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדרים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. דהיינו - אם על פי חוק זכאי עובד ל-16 ימי חופשה בשנה בוותק של 1-5 שנים (ברוטו), אזי הכוונה היא ל-14 ימי חופשה בפועל (נטו...

חדשות לכל החדשות
דברי הסבר
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן26/03/2017

ביום 23.3.2017 פורסמה ברשומות הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי חוק שכר מינימום לפיה החל מיום 1.4.2017 שכר המינימום לחודש הוא 5,000 שקלים חדשים והסכום הבסיסי הוא 4,532.93 שקלים חדשים.

פסיקה
שלילת פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת מעובד בתפקיד בכיר עקב הפרת חובת הנאמנות כלפי המעסיקה21/03/2017

עובד ששימש כמנכ"ל, חויב לשלם למעסיקה סכום כספי בעד תמורת הודעה מוקדמת, וכן חויב בצו להשיב למעסיקה את כספי הפיצויים ששוחררו לזכותו מקופת הגמל, וזאת בשל כשלים שהתגלו בהתנהגותו, הפרת חובת הנאמנות כלפי המעסיקה וקבלת עמלות מלקוחות המעסיקה שלא דווחו כדין. נקבע, כי עת מדובר בשלילת פיצויי פיטורים המגיעים לעובד לפי חוק פיצויי פיטורים, לביה"ד סמכות הן לשלול את פיצויי הפיטורים והן להפחיתם, תוך התחשבות במכלול נסיבות יחסי העבודה. אולם, במקרה הנדון, מדובר בפיצויי פיטורים ובהודעה מוקדמת המגיעים לעובד מכוח הסכם עבודה, למעט בנסיבות של מעילה באמון ו/או בכספי המעסיקה ו/או הפרת חובת הנאמנות כלפיה. נקבע, כי החלת המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין שלילת פיצויים בנסיבות בהן העובד זכאי למרכיב פיצויי הפיטורים שבפוליסת ביטוח המנהלים מכוח הסכם העבודה, משמעותה שינוי הוראות הסכם העבודה על ידי בית הדין, וזאת בניגוד לכוונת הצדדים כפי שהיא עולה מהסכם העבודה. גם אם לבית הדין סמכות להתערב בתוכנו של הסכם העבודה, הרי שיש להפעיל סמכות זו בצמצום ובמקרים נדירים, שבהם ההסדר החוזי אינו מתיישב עם עקרונות יסוד כגון חובת תום הלב. נוכח העובדה שהעובד שימש בתפקיד הבכיר ביותר במעסיקה, ומכוח מעמדו ותפקידו חב חובת אמון מוגברת למעסיקה, ובהתחשב בתקופת עבודתו הלא ארוכה יחסית במעסיקה, נקבע כי נסיבות המקרה מצדיקות שלילה מוחלטת של הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. ביה"ד הארצי דחה את הערעור וקבע, כי העובד מעל באמון המעסיקה ולכן אינו זכאי לכספי הפיצויים ולתמורת הודעה מוקדמת, ועליו להשיבם למעסיקה.

פסיקה
בית הדין שלל מעובד את הזכות לפיצויים לאחר שקבע כי זנח את מקום עבודתו21/03/2017

העובד הגיש תביעה כנגד המעסיקה לתשלום פיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת, לאחר שטען כי פוטר שלא כדין עת שהה במחלה. ביה"ד דחה את גרסתו של העובד לאחר שבמהלך עדותו הציג לא פחות מ-4 גרסאות לגבי מועד תחילת עבודתו וכן לגבי מועד סיום העסקתו. עוד טען העובד, כי הממונה עליו התקשר אליו בשעה ששכב חולה בביתו, והודיע לו כי אם לא ישוב לעבודה למחרת - הרי שהוא מפוטר. המעסיקה טענה מנגד, כי השיחה האמורה לא התקיימה עמו מעולם, ומנהל המעסיקה הוסיף, כי פיטורים במעסיקה נערכים רק באישורו ולאחר שימוע, וכי מעולם לא נתן אישור לפטר את העובד. ביה"ד קבע, כי במהלך נובמבר חדל העובד מעבודתו בטענה כי הוא חולה, ומאותו יום לא שב עוד לעבודתו. המעסיקה פעלה לביטול רישיון ההעסקה של העובד, כפי שנדרש ממנה על פי נהלי שירות התעסוקה, וזאת לאחר שהבינה, כי העובד לא ישוב עוד לעבודתו. בתקופה המדוברת סבל המפעל ממחסור בעובדים מיומנים בתחום פירוק העופות, ולכן נעשו ניסיונות כאלה ואחרים לאתר את העובד ולהשיבו לעבודה - ניסיונות שלא צלחו. לאור האמור דחה ביה"ד את טענת העובד וקבע, כי למעשה העובד לא פוטר אלא זנח עבודתו, ולכן אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

 

חוזרים
מגזר ציבורי- סבסוד ארוחות - ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה19/03/2017

ביום 19.3.17 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין סבסוד ארוחות במגזר הציבורי. בהתאם לחוזר קצובת כלכלה תופחת ותעמוד על הסכומים המפורטים להלן: תעריף א' - 27.5 ש"ח, תעריף ב' - 55 ש"ח ותעריף ג' - 82.5 ₪.

חוזרים
בית הדין: רמי לוי ישלם פיצוי חסר תקדים בגובה 1.5 מיליון שקל על פגיעה בהתארגנות19/03/2017

ביום 12.3.17 פרסמה הסתדרות העובדים הכללית הודעה לפיה בית הדין לעבודה בבאר שבע הטיל על רמי לוי ועל רשת השיווק שבבעלותו את הפיצוי הגבוה ביותר שהוטל אי פעם בגין פגיעה בהתאגדות. פסק הדין מתח ביקורת חריפה על רמי לוי וקבע כי ההחלטה לסגור את פעילות החברה "ביכורי השקמה" ולמזג אותה לחברה האם, רשת רמי לוי, הייתה מהלך פיקטיבי המונע משיקולים זרים של פגיעה בהתאגדות.

חוזרים
נפתחה הקצאה בתכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע19/03/2017

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5 מיליון ש"ח לקליטת עובדים ועובדות חדשים לפי הוראת מנכ"ל 4.20 -תכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס בניית דשבורדים באמצעות טבלאות-ציר ניתוח נתונים חכם מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 27/03/2017 לפרטים
והרשמה

קורס הקלטות מאקרו מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 26/04/2017 לפרטים
והרשמה

מענקי פרישה, מיסוי פנסיה וגמל ומה שבינהם מלון קרלטון ת"א | 26/04/2017 לפרטים
והרשמה

קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 09/05/2017 לפרטים
והרשמה

קורס דיני עבודה מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 10/05/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.80 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד