אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
מה חדש? תפוח בדבש עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין,עו"ד דנה להב לקראת חגי תשרי, ריכזנו במאמר זה סוגיות הנוגעות לזכויות העובדים בתקופת החגים

היעדרות עובד ב- 1 בספטמבר עו"ד נטע סלע ככלל, החוק אינו מקנה זכות להיעדר בתשלום ב- 1 בספטמבר. לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק.

סוגיות בתשלום דמי הבראה עו"ד מיטל דולב-בלט מעסיקים רבים נוהגים לשלם דמי הבראה בחודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. מאמר זה מרכז את העקרונות המנחים לתשלום דמי הבראה.

כל מה שצריך לדעת על העסקת נוער עו"ד מיטל דולב-בלט במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות (עד גיל 18) מצטרפים לשורות כוח העבודה. במקום שחוקי העבודה מתייחסים לעובד באשר הוא עובד, ולא קיימת התייחסות ספציפית לעבודת נוער, יחולו חוקי העבודה, החלים על כלל העובדים. מאמר זה מרכז את עיקרי התנאים להעסקת נוער.

חדשות לכל החדשות
חוזרים
התעמרות בעבודה22/09/2016

ביום 29.8.2016 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר בעניין התעמרות בעבודה. החוזר מפרט מהי התעמרות במקום העבודה ומטרתו להגביר המודעות בקרב כלל העובדים והמנהלים בשירות הציבורי לעבירה זו, על שלל אפיוניה נוכח הפגיעה החמורה בקורבן ההתנכלות/התעמרות.

חוזרים
שר הפנים התיר בתנאים הארכת רישיון ב/1 סיעוד המקלות על נכים קשים, נכי צה"ל והורים שכולים, בהעסקת עובדים זרים בסיעוד21/09/2016

ביום 13.9.2016 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הודעה לפיה שר הפנים, אריה דרעי, החליט לאפשר הקלות לנכים קשים, הורים שכולים ונכי צה"ל בקבלת עובדים סיעודיים

 

פסיקה
עובדת בהריון אינה חייבת ליידע על היותה בהיריון רק מנהל/ת כוח אדם אלא ניתן ליידע גם ממונה ישיר ו/או מנהל ישיר19/09/2016

העובדת נעדרה מעבודתה עקב מצבה הבריאותי בעקבות ההיריון. העובדת יידעה את מנהלה הישיר בדבר הריונה ובכל זאת קיבלה מכתב בדבר הפסקת עבודה. בית הדין קבע, כי המעסיקה לא בדקה עם מנהליה של העובדת בטרם ביצוע הליך הפיטורים מהי סיבת היעדרותה של העובדת. נקבע, כי עצם הודעתה של העובדת על דבר הריונה למנהליה הישירים מספקת שכן החובה להעביר את המידע למעסיקה מוטל עליהם. החוק אינו מחייב מתן הודעה על הריון אך ורק למנהל/ת כוח אדם במעסיקה וניתן ליידע גם ממונה ו/או מנהל ישיר במקום עבודה מסודר. לאור האמור לעיל, נקבע, כי העובדת לא נטשה את מקום עבודתה, אלא פוטרה ע"י המעסיקה לאלתר מבלי שהתקיים הליך שימוע בעת ששהתה במחלה בהיותה בהריון ומבלי שהתקבל היתר מהממונה על עבודת נשים. לפיכך נקבע, כי העובדת זכאית לקבלת פיצויים בגין הפרת חוק עבודת נשים, דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, פיצויי בגין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובפיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא שימוע בסך של 80,000 ₪.

פסיקה
התקנת מצלמות על מנת למנוע מעובדים להחתים כרטיסי נוכחות עבור חבריהם הנה לגיטימית18/09/2016

בית הדין פסק, כי בנסיבות העניין בהן המעסיק חושד כי העובדים מחתימים כרטיסי נוכחות בעבור חבריהם לעבודה, קמה לו הזכות להתקנת מצלמות וכי לעובדת לא הייתה זכות להתפטר ולקבל את פיצויי הפיטורים. נקבע, כי על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 חל איסור לצלם אדם כשהוא נמצא ברשות היחיד. בתי הדין אבחנו סוגיה זו בשאלה האם התקנת המצלמות נעשתה בידיעת העובד ובהסכמתו אם לאו ונפסק, כי אם הדבר נעשה ללא הסכמה וידיעת העובד הרי שעסקינן בפגיעה בפרטיות. עם זאת, נקבע כי התקנת מצלמות על מנת למנוע ביצוע עבירות פליליות מצד הלקוחות או מצדם של העובדים היא לגיטימית שכן היא באה להגן על אינטרס לגיטימי של המעסיק.

פסיקה
חברת כוח אדם אינה יכולה לנייד עובד ללא שימוע וללא הודעה מראש בטופס הודעה לעובד06/09/2016

העובדת תבעה ממעסיקתה פיצוי בגין התנכלות תעסוקתית. המעסיקה טענה, שהחוק למניעת התנכלות תעסוקתית טרם נכנס לתוקפו ועל כן אין לביה"ד סמכות לדון בטענת ההתנכלות התעסוקתית. נקבע, כי לבית הדין קיימת סמכות לדון בהעסקה פוגענית, שכן היא עשויה להוות ביטוי להתנהלות חסרת תום לב ביחסי עבודה - עילה בעלת מקור חוזי שלבית הדין סמכות לדון בה וכן עשויים להקים נסיבות שיש בהן כדי לגרום לעוגמת נפש המקנה פיצוי, אשר גם ביחס אליה מוסמך בית הדין לפסוק. אם וכלל שתוכח מסכת עובדתית אשר עולה כדי העסקה פוגענית, עשויה המערכת העובדתית האמורה להצמיח לעובדת זכות לסעד דוגמת סעד חוזי, גם בנסיבות בהן טרם נכנס לתוקפו החוק למניעת התנכלות תעסוקתית.

סוגיות בדיני עבודה
מאפייני משרת אמון בהתאם לפסיקה05/09/2016

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 מסדיר את זכויות העובדים בנוגע לשעות עבודתם, מנוחתם וימי המנוחה השבועית המגיעים להם, וקובע מגבלות שונות על כמות השעות המרבית המותרת להעסקתם. ככלל, החוק חל על כל העובדים בתחומי מדינת ישראל, למעט עובדים שהוצאו מתחולתו, על פי סעיף 30 לחוק.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
Power Point כלים מתקדמים מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 25/09/2016 לפרטים
והרשמה

חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות מלון קרלטון תל-אביב | 26/09/2016 לפרטים
והרשמה

נפרדנו כך - סיום יחסי עובד מעביד וזכויות עובדים בחגים מלון קרלטון ת"א | 27/09/2016 לפרטים
והרשמה

קורס הקלטות מאקרו מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 28/09/2016 לפרטים
והרשמה

החוק לעידוד השקעות הון הטבות מס, חוק האנג'לים, תכניות המדען הראשי מלון קרלטון, תל-אביב | 28/09/2016 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.20 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד