אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
כל מה שצריך לדעת על העסקת נוער עו"ד מיטל דולב-בלט במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות (עד גיל 18) מצטרפים לשורות כוח העבודה. במקום שחוקי העבודה מתייחסים לעובד באשר הוא עובד, ולא קיימת התייחסות ספציפית לעבודת נוער, יחולו חוקי העבודה, החלים על כלל העובדים (כך למשל, בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה מכוח צו ההרחבה בדבר ...

חג השבועות - שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג עו"ד הלית כהן-רזניצקי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.

היעדרות עובד ביום ירושלים עו"ד הלית כהן-רזניצקי בחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, הוכרז יום כח' באייר כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "יום ירושלים". יום ירושלים נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום ירושלים, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.

סוגיות בהעסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.

חדשות לכל החדשות
פסיקה
שינוי חישוב פיצויי הפיטורים לעובד שעתי בעל היקף משרה משתנה18/06/2017

בית הדין הארצי לעבודה נדרש לשאלה כיצד יחושבו פיצויי הפיטורים לעובד שעתי בהיקף משרה המשתנה מדי חודש וקבע כי ההלכה הקיימת איננה מהווה ערובה לחישוב פיצויי פיטורים מבלי שהעובד או המעביד יצאו נפסדים. בפסק דין זה שונתה ההלכה הקיימת בעניין חישוב היקף המשרה ונקבע כי במקרה של עובד שעתי המקבל את שכרו על בסיס שעות עבודה ואשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש הדרך הנכונה לחשב את שכרו האחרון היא לפי או בהיקש מתקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים. בהתאם לכך, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי יש לערוך את חישוב פיצויי הפיטורים בהתחשב בהיקף המשרה הממוצע של העובד במשך כל תקופת העסקתו.

חוזרים
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים15/06/2017

ביום 14.6.2017 פרסמה רשות המיסים חוזר בעניין יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. החוזר מפרט את ההוראות הרלוונטיות למעבידים, בין היתר לגבי שמירת זכויות עובדים, שימוש בכספים שהופקדו בקופה מרכזית ועוד.

 

פסיקה
מעסיק בענף המסחר אינו מחויב בביטוח אובדן כושר עבודה לעובד, אך יישא בתשלום נזק נפשי בסך 20,000 ש"ח13/06/2017

סוכן מכירות פוטר לאחר שלקה במחלת הסרטן אשר מנעה ממנו המשך העסקה. העובד תבע את המעסיקה על כך שלא ביטחה אותו בביטוח מנהלים הכולל כיסוי בגין אובדן כושר עבודה חרף הבטחתה. העובד טען כי כתוצאה מהתרשלות המעסיקה ואי קיום הבטחתה נגרם לו נזק אשר מנע ממנו קבלת קצבת נכות עקב מצב הבריאותי. מנגד, המעסיקה טענה כי לא הבטיחה כיסוי בגין אובדן כושר עבודה וכי חל עליה צו ההרחבה בענף המסחר המשמש הסדר מיטיב לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. בית הדין דחה את תביעת העובד לעניין התרשלות המעסיקה ואי קיום הבטחה של רכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה על בסיס שמיעת העדים והראיות שהוצגו. נקבע כי לעובד לא הובטח כיסוי בגין אובדן כושר עובד, המעסיקה לא היתה מחויבת לכך על פי חוק, ואף לא נגרם כל נזק לעובד. יחד עם זאת מצא בין הדין כי הנסיבות המיוחדות והמצערות של המקרה מזכות את העובד בפיצוי ע"ס 20,000 ש"ח בגין נזק נפשי שנגרם לעובד.

פסיקה
עובדת שיצאה לטיול ארוך בחו"ל ולא הופיעה למשמרות אליהן שובצה תיחשב כמתפטרת13/06/2017

העובדת הועסקה במוקד בטחון עת פוטרה. העובדת טענה, כי פוטרה מעבודתה ללא שימוע, ומבלי שניתנה לה הודעה מוקדמת ותוך כדי שהמעסיקה גרמה לה לפגיעה בכבודה כאדם וכעובדת. המעסיקה טענה, כי העובדת עברה מספר עבירות משמעת חמורות. וכן עבודתה של העובדת הייתה אמורה להגיע לסיומה בשלהי חודש ינואר 2014 בכל מקרה בשל נסיעתה המתוכננת של העובדת לטיול ארוך בחו"ל. בית הדין דחה את תביעתה של העובדת על כלל רכיביה וקבע כי העובדת התפטרה מעבודתה, בכך שבחרה שלא להתייצב למשמרות.

פסיקה
מנהל יפצה עובד בגין הטרדה מינית באשר לאמירות הנוגעות לנטייתו המינית של העובד13/06/2017

עסקינן בשתי תביעות, האחת של עובד ברשות ציבורית כנגד מנהלו הישיר בגין הפלייה לרעה בעבודה, התנכלות, לשון הרע והטרדה מינית. העובד טען כי הושעה ללא נסיבה מוצדקת מתפקידו ובכך נגרם לו הפסד שכר ופגיעה מקצועית ממשית, כמו כן עלו התבטאותו של מנהלו לכדי הטרדה מינית שאינה פסקה לאחר שדרש העובד להפסיקה. התביעה השנייה הינה תביעה שכנגד מצדו של המנהל כנגד העובד בטענה של הפרת לשון הרע שכן נהג העובד לפרסם בעמוד הפייסבוק שלו פרסומים כוזבים אודות המנהל. בית הדין קיבל את שתי התביעות ופסק כי המנהל יפצה את העובד בסך של 125,000 ש"ח ומנגד העובד יפצה את המנהל בסך של 70,000 ש"ח.

דברי הסבר
הצעת חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6) (חישוב תקופת הזכאות המרבית לדמי מחלה), התשע"ז-201712/06/2017

ביום 24.5.2017 פורסמה ברשומות הצעת חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6) (חישוב תקופת הזכאות המרבית לדמי מחלה), התשע"ז-2017, שעניינה אי ניכוי מצבירת ימי המחלה של העובד ימים שבעדם העובד לא קיבל תשלום.

 

חוזרים
חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר בשל חופשה ללא תשלום, חופשה, חופשת לידה11/06/2017

ביום 29.5.2017 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בעניין חישוב גמלת אימהות. חוזר זה עוסק בפרשנות שניתנה עד כה למושג חופשה והשינוי שחל בעקבות הפסיקה וחוות דעת משפטית בנושא.

 

פסיקה
עובד הוכר כנפגע בתאונת עבודה בעקבות אירוע מוחי שעבר בביתו06/06/2017

העובד העביר הרצאה בפני גורמים שונים במשרד וכתוצאה מכך התרגש וחש בלחץ רב. בשובו הביתה עבר העובד אירוע מוחי והגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בו כנפגע עבודה. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו ועל כך הגיש העובד ערעור לבית הדין. בית הדין קיבל את תביעת העובד וקבע כי מדובר בתאונת עבודה. בפסיקתו התבסס בית הדין לעבודה על חוות הדעת של המומחים הרפואיים שמונו על ידו וקבע כי קיימת סבירות, במידה העולה על 50%, לקשר סיבתי בין האירוע החריג שעבר העובד בעבודתו לשבץ המוחי. היות והיה מדובר באירוע מלחיץ ובמעמד בו לא היה העובד רגיל להיות התקבלה ההנחה כי אילולא האירוע במקום העבודה יתכן והאירוע המוחי היה נדחה למועד מאוחר יותר ואף יתכן כי כלל לא היה מתרחש.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
Excel ביניים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 26/06/2017 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 27/06/2017 לפרטים
והרשמה

Vlookup מלכת הפונקציות מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 29/06/2017 לפרטים
והרשמה

ניכוי מס במקור מלון קרלטון, תל-אביב | 19/07/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 31/07/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

מדד מחירים 100.70 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 424.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד