סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1269 - 09/06/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 9.6

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
צבירת זכויות בחופשה ללא תשלום

בחוקי העבודה אין כל התייחסות להשלכותיה של תקופת חופשה ללא תשלום (להלן: "חל"ת") לעניין צבירת וותק, בשל זכויות סוציאליות (יודגש כי מדובר בחל"ת מכוח הסכם אישי, ולא מכוח החוק). בפסיקה נקבע, כי תקופת החל"ת אינה בבחינת עבודה. בתקופה זו מתקיימים יחסי עובד-מעביד, אולם מוקפא מכלול הזכויות והחובות, הן של העובד והן של המעסיק, הן לגבי ההווה (חובה לעבוד, חובה לשלם שכר וכו') והן לגבי העתיד (צבירת וותק לפיצויים, חופשה שנתית, הבראה וכו'). מכאן, שכיוון שתקופת החל"ת אינה בבחינת עבודה - היא אינה שוקלת לעניין צבירת זכויות, ואינה מצמיחה זכויות בצבירת הוותק. להלן ההתייחסות לצבירת הזכויות הסוציאליות בתקופת החל"ת. יודגש כי יש לבחון האם חל על העובד הסדר מיטיב הקובע אחרת.

להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הגבלות על העסקת נשים בהריון

במסגרת חוק עבודת נשים והתקנות, קיימים איסורים ומגבלות על העסקת עובדת בעבודות מסוימות, תהליכי ייצור או מקומות עבודה מסוימים שעלולים לפגוע בבריאות האישה.

למחולל הגבלות על העסקת נשים בהריון – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הודעה למעסיקים: נדחה מועד הדיווח והתשלום של חודש מאי עבור עובדים בחל"ת עד ל- 15.7.2020

ביום 3.6.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בדבר דחיית מועד הדיווח והתשלום של חודש מאי 2020.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
הבהרות למי שנמצא בחל"ת בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה

ביום 2.6.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הבהרות לעניין מי שנמצא בחל"ת. ההבהרות פורסמו בעקבות כך שבימים האחרונים הגיעו שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחל"ת, בנוגע להמשך זכאותם לדמי אבטלה.

לחוזר הביטוח הלאומי במלואו- לחץ כאן
 
קצובת הבראה במגזר הציבורי - עדכון 2020

ביום 17.5.2020 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר לפיו החל מיום 1.6.2020, התשלום ליום הבראה יהיה 429 ₪ ליום.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
תנאי להכרה בזכאותו של עובד שאשתו ילדה לחופשת לידה הוא שאשתו תעבוד בפועל בזמן זכאותו לגמלה

עובד שאשתו ילדה הגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי וטען לזכאות לדמי לידה, לתקופה שהחלה בתום ששת השבועות הראשונים שלאחר לידת בתו, בזמן שרעייתו, מורה במקצועה שהתה באותה התקופה בחופשת הקיץ. בית הדין דחה את התביעה וקבע, כי תנאי להכרה בזכאותו של עובד שאשתו ילדה, לחופשת לידה, הוא שאשתו תעבוד בפועל ואין די בקיום יחסי עובד ומעסיק ללא ביצוע עבודה כלשהי עת האישה נשארת בביתה, יחד עם בעלה (ב"ל 52060-04-18, עיסא פראג' נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 22.10.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
עובד חויב בתשלום הפיצוי המוסכם עבור השתתפותו בקורס הכשרה כאשר הפר התחייבותו לעבוד 10 חודשים לאחר הכשרתו

העובד חתם על חוזה העסקה עם המעסיקה במטרה לעבוד כמאבטח ובהתאם לחוזה התחייב כי יעבור קורס הכשרה וזאת לצורך הכשרתו כמאבטח מוסדות חינוך. העובד השתתף בקורס אשר מומן על ידי המעסיקה אשר נמשך שישה ימים ובפועל, כאמור, לא התחיל העובד לעבוד בחברה לאחר סיום הקורס. המעסיקה טענה כי העובד סיים את קורס ההכשרה וקיבל תעודה אשר אפשרה לו לעבוד כמאבטח במוסדות חינוך וכי חתם מרצונו ותוך הבנה מלאה על חוזה העסקה אשר מציין כי העובד מחויב לשלם למעסיקה פיצוי בגין קורס ההכשרה, בגובה הפיצוי המוסכם, ככל שלא יסיים את הקורס או ככל שיפר את התחייבותו לעבוד בחברה 10 חודשים לאחר מועד סיום הקורס. העובד טען מנגד כי הוא הוכשל בקורס ההכשרה ועל כן לא סיים אותו הלכה למעשה ולא קיבל לידו כל תעודה. בית הדין קבע כי יש ליתן תוקף לתניית החזר דמי הכשרה בחוזה העסקה ושוכנע כי העובד עבר בפועל את קורס ההכשרה וסיים אותו, באופן שהקנה לו אפשרות לעבוד כמאבטח ואף הוצעו לו הצעות בחברות אחרות. נקבע כי יש לחייב את העובד בתשלום הפיצוי המוסכם על סך 4500 ₪ עבור השתתפותו בקורס הכשרה בנסיבות בהן הפר את התחייבותו לעבוד במשך עשרה חודשים אצל המעסיקה לאחר סיום קורס ההכשרה (ד"מ 16046-09-17, בן-בטחון (1989) בע"מ נ' בנימין משולם, מיום 15.1.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
האם חלה חובת שימוע כשהעסק בקשיים כלכליים?

מנהלת חשבונות בחברה עבדה לאורך שנים בהיקף משרה משתנה כאשר בסוף שנת 2016 נסגרה החברה עקב קשיים כלכליים. טרם הסגירה, בשנת 2016, הודיעה החברה לעובדים כי בשל צמצומים הם יוצאים לחל"ת של חודש ימים או לחלופין יפוטרו. העובדת פוטרה ולאחר כחודש חתמו הצדדים על חוזה העסקה חדש לפיו העובדת תעבוד בהיקף של חצי משרה. בסוף שנת 2016 הוחלט לסיים את הפעילות בחברה והעובדת פוטרה. בעקבות כך העובדת תבעה את החברה בטענה לחוסר תום לב והתנהלות הנוגדת את הסכמות הצדדים להמשך העסקה וכן כי הפיטורים נעשו ללא קיום שימוע. נקבע כי מדובר בעובדת בכירה אשר ידעה את המצב הכלכלי בו מצויה החברה, זומנה לישיבות ועסקה בהוצאות והכנסות החברה, ידעה כי בעלי המניות מכניסים כספים מכיסם לחברה ופיטוריה נעשו משיקולים עניינים וללא קשר לתפקודה בחברה. כמו כן, לאור סגירת פעילות החברה, אף אם היה מתקיים שימוע, לא היה בכך כדי לגרוע מפיטורים ועל כן, אין כל הצדקה בנסיבות אלה לפצות את העובדת בפיצוי כספי בגין שימוע (סע"ש 15607-09-17, רונית חדד נ' מוביקס פתרונות סלולריים בע"מ, מיום 06-08-2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הדרכת זום - מענק עידוד תעסוקה
סקירת החוק לעידוד התעסוקה למעסיקים המחזירים עובדים מחל"ת, עדכונים ושינויים בביטוח לאומי. יום עיון שמוקדש כולו להסברים, הנחיות ועדכונים בכל החידושים והשינויים בתקופת משבר הקורונה בנושאים הקשורים לדיני עבודה וביטוח לאומי, למעסיקים לשכירים ולעצמאים.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
הדרכה בזום - Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2020 וקדימה.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
פינבוט – גלגל ההצלה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית