סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1266 - 19/05/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 19.5

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
תושב חוץ אינו זכאי לדמי אבטלה

תושבי חוץ אינם מבוטחים, על פי חוק, בביטוח בריאות ממלכתי, והמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעבור עובד תושב חוץ ל-3 ענפי ביטוח: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד וביטוח אימהות. לאור האמור, עובד שהינו תושב חוץ לא יהיה מבוטח בביטוח דמי אבטלה.

להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד לאלתר ללא ההודעה המוקדמת.

למחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה

עם התפשטות נגיף הקורונה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחופשה ללא תשלום והיו זכאים לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופה זו. דמי האבטלה מהווים תחליף לשכר עבודה ומהווים הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
עם חזרת המשק לשגרה, ושובם של העובדים למקום עבודתם, מתבקשים המעסיקים להתחשב בהכנסות מדמי האבטלה שקיבלו עובדיהם ומהמס שנוכה מהם, זאת לצורך חישוב ניכוי המס הנדרש מההכנסה ממשכורת. מטרת הנחיה זו הינה להסדיר את ניכוי המס על ידי המעסיק בעת תשלום שכר עבודה לעובד שחזר מחל"ת.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
הנחיות והבהרות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים, לצורך הוצאה לחל"ת, בעקבות נגיף הקורונה

מעסיקים רבים שפעילות עסקם הוגבלה או צומצמה, בעקבות נגיף הקורונה, נאלצו להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) וביניהם עובדים/ות המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים. החל מתאריך 17.4.2020, כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת, עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר שתוקפו הסתיים, החל ממועד זה, מחויבים בהגשת בקשה להיתר / בקשה להארכת תוקף היתר.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
בדיקת זכאות למענק הסתגלות לבני 67+ עבור חודש מאי

ביום 14.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בעניין מענק הסתגלות. בהתאם להודעה, מי שמילא בטופס הבקשה למענק הסתגלות תאריך חזרה לעבודה בחודש מאי, ועדיין לא חזר לעבודה - מתבקש למלא שוב בקשה למענק, כדי שנוכל לבדוק את זכאותו עבור חודש מאי.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד יהיה זכאי לדמי חגים גם אם עבודתו נדחתה בשל החג ליום אחר

העובדת הועסקה כמרצה בקורס חשבי שכר בכירים משנת 2004 במרכז החרדי להכשרה מקצועית. בשנת 2018 הסתיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים והעובדת תבעה את המעסיק לתשלום זכויות הסוציאליות בין היתר לתשלום דמי החגים ודמי מחלה. בית הדין האזורי דחה את תביעת העובדת לתשלום דמי מחלה ודמי החגים כיוון שהעובדת לא הועסקה בתקופות של חגים והשלימה את ההרצאות אותם הפסידה בימים אחרים. ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של העובדת ופסק כי הזכאות לדמי חג אינה מותנת בעבודה בחג. נהפוך הוא, העובד מקבל רכיב של דמי חגים בגלל שהוא לא עבד בחג. כמו כן פסק ביה"ד הארצי כי משימי החג חלו ביום בשבוע בו היתה העובדת אמורה ללמד והיא לא לימדה בשל החג, הרי שהיא היתה זכאית לתשלום דמי חגים. העובדה כי הרצאה שאמורה היתה להתקיים ביום חג נדחתה למועד מאוחר אינה שוללת את זכאותה לדמי חג (ע"ע 47880-03-19, טליה שטראוס נגד המרכז החרדי להכשרה מקצועית, מיום 13.1.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
ניתן לזמן עובדת לשימוע בתקופה המוגנת אך לא ניתן לתת מכתב פיטורים גם כאשר מועד הפיטורים נקבע לאחר התקופה האסורה לפיטורים

עובדת אשר הועסקה כמורה בתחום הפרה רפואי בעמותה אשר מפעילה בתי ספר לחינוך מיוחד בכל הארץ, הגישה תביעה לתשלום פיצוי מכוח חוק עבודת נשים או מכוח חוק שיווין הזדמנויות בעבודה או פיצוי פיטורים שלא כדין בהעדר שימוע. הסוגיה שעמדה בפני בית הדין הייתה האם ניתן להודיע לעובדת על פיטוריה בתקופה המוגנת לפיטורין כאשר מועד סיום היחסים נקבע לאחר התקופה האסורה על פי הדין. העובדת טענה, כי לא ניתן היה למסור לה הודעת פיטורים בתקופה המוגנת. מנגד טענה המעסיקה, כי ניתן למסור הודעת פיטורים בתקופה המוגנת ובלבד שמועד הפיטורים יהא לאחר אותה התקופה, כפי שעשתה בפועל. הפיטורים בוצעו כחלק מפיטורי עובדי הוראה בתקופת ניסיון. בית הדין קבע כי המעסיקה פעלה בניגוד לחוק עבודת נשים משמסרה לעובדת הודעת פיטורים בתקופה המוגנת מבלי שקיבלה היתר כדין. בית הדין חייב את המעסיקה לשלם לעובדת פיצוי של 20,000 ₪ בגין פיטוריה שלא כדין בתקופה המוגנת (כפיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים) וכן חייב את המעסיקה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 8,000 ₪ (סע"ש 148-03-18, אסאלה גאליה נ' עמותת דיאלה בע"מ, מיום 1.8.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית