אישור
כל עובד - מחולל עובד המשרת במילואים
דף הבית > מחולל עובד המשרת במילואים
מחולל עובד המשרת במילואים
תקציר
חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים. כמו כן, העובד זכאי לתגמולי מילואים עבור שירותו ממעסיקו, וכן זכאי להפרשי תגמולי מילואים מביטוח לאומי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית