אישור
כל עובד - מחולל מענק עבודה מועדפת
דף הבית > מחולל מענק עבודה מועדפת
מחולל מענק עבודה מועדפת
תקציר
סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (קובע, כי חייל משוחרר, אשר עבד בעבודה מועדפת לפחות 6 חודשים תוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר, זכאי למענק כספי מאת המוסד לביטוח לאומי, והכל בכפוף לתנאים מסוימים. בהתאם לנהלי המוסד לביטוח לאומי, הגשת תביעה למענק עבודה מועדפת תוגש ע"י העובד – החייל המשוחרר, בצירוף אישור מעסיקו.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית