אישור
כל עובד - הנדון: תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"
דף הבית > הנדון: תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"
הנדון: תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"
תקציר
בעקבות חקיקת 'נטו משפחה' שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים, רטרואקטיבית מתחילת שנת 2017, ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר עד מאי, גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש יוני. מעסיקים אלה זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שניכו מהעובדים בחודשים ינואר עד מאי, אשר הוחזר לעובדים במשכורת חודש יוני ולא ניתן לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה. לצורך קבלת ההחזר, על המעסיקים לפנות למשרדי השומה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית