אישור
כל עובד - נספח לחוזה העסקה – חופשה שנתית וחופשה מיוחדת
דף הבית > נספח לחוזה העסקה – חופשה שנתית וחופשה מיוחדת
נספח לחוזה העסקה – חופשה שנתית וחופשה מיוחדת
תקציר
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית