אישור
כל עובד - דמי נסיעה לעבודה
דף הבית > דמי נסיעה לעבודה
דמי נסיעה לעבודה
תקציר
בהסכם הקיבוצי הכללי הרב־שנתי נקבע, כי סכומי השתתפות המעסיקים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפי הנסיעה באוטובוס(תחבורה ציבורית). עקב העלאת מחיר הנסיעה, בהתאם ל ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית