אישור
כל עובד - דמי נסיעה לעבודה החל מינואר 2009
דף הבית > דמי נסיעה לעבודה החל מינואר 2009
דמי נסיעה לעבודה החל מינואר 2009
תקציר
בהסכם הקיבוצי הכללי הרב-שנתי נקבע, כי סכומי השתתפות המעסיקים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפי הנסיעה באוטובוס (תחבורה ציבורית). עקב העלאת מחיר הנסיעה, בהתאם לאישור משרד התחבורה, בשיעור ממוצע של כ-2.88% תהיה ההשתתפות המרבית של המעסיקים בדמי ה ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית