אישור
כל עובד - דמי נסיעה לעבודה
דף הבית > דמי נסיעה לעבודה
דמי נסיעה לעבודה
תקציר
בהסכם הקיבוצי הכללי הרב-שנתי נקבע, כי סכומי השתתפות המעסיקים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפי הנסיעה באוטובוס (תחבורה ציבורית). עקב העלאת מחיר הנסיעה, בהתאם לאישור משרד התחבורה, בשיעור ממוצע של כ-2.33% תהיה ההשתתפות המרבית של המעסיקים ב ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית