אישור
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שלילת פיצויי פיטורין

מציג 1 - 15 מתוך 73 תוצאות חיפוש
הצג: תוצאות לדף
ערכים נבחרים מתוךחשבפדיה
תוצאות
הדפס
סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
אזורי ת"אסע ****-**-** יתכן שבגלישה באתרים שונים במהלך שעות העבודה יש משום גזלה של שעות העבודה, אולם על המעסיק להזהיר את העובדים לבל יעשו כן, לפקח על כך ולקבוע נהלים העובד הועסק בנתבעת כשנתיים. לאחר שהחל את יום עבודתו נקרא העובד למשרדה של מנכ"לית המעסיקה וזו הודיעה לו שהוא מפוטר. העובד טען, כי לא נערך לו שימוע כדין וכן תבע השבת סך של 550 ש"ח אותו ניכתה המעסיקה משכרו האחרון בגין נזק שלכאורה גרם לרכב המעסיקה. בנוסף, טען כי גלש באינטרנט מעת לעת ולא מעבר לגלישה של כל עובד ועובד. המעסיקה טענה כי העובד מעביר את שעות עבודתו בצפייה בסרטים ובסדרות, ובכך למעשה גנב שעות עבודה מהמעסיקה ועל כן תובעת מהעובד תביעת החזר שכר. ביה"ד קבע כי על המעסיק לפקח על עבודת עובדיו בזמן אמת ולא להגיש תביעה לאחר שנתיים על השבת שכר עבודה. ביה"ד שוכנע כי ההערכה כי 50% מעבודת העובד נעשתה לענייניו הפרטיים אינה מבוססת וכן דין תביעת החזרי שכר מצד המעסיק נדחתה. ביה"ד קבע, כי המעסיקה לא ערכה שימוע כדין ולכן על המעסיקה לשלם לעובד פיצוי בסך 8,000 ש"ח. לעניין קיזוז סך של 550 ש"ח משכרו האחרון של העובד - המעסיקה לא הראתה מקור נורמטיבי לקיזוז סכום זה בגין נזק לרכב החברה. כמו כן נקבע כי לא עומדת למעסיקה כל זכות לשלול פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת, מאחר והעובד פוטר בשל אי שביעות רצון מתפקודו ולא משום סיבה אחרת.
פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
אזורי ת"אסעש ****-**-** נהג הסעות זכאי לתשלום מלא של פיצויי פיטורים חרף ביצוע עבירת משמעת העובד הועסק כנהג אוטובוס ציבורי זעיר בחברת שיא טיולים והסעות. לאחר כארבע שנות העסקה הוזמן העובד לשימוע וזאת עקב אי ציות להוראות האחראים עליו וביצוע נסיעות פרטיות ללא אישור. המעסיקה קיימה 3 שיחות שימוע ולאחר מכן פוטר העובד לאלתר וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת, ללא מתן מכתב פיטורים ושלילת מחצית מפיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. בית הדין קבע כי אין חולק שהעובד פוטר לאחר קיום שימוע וללא מתן הודעה מוקדמת. המעסיקה הצליחה להוכיח כי העובד לא ציית להוראות הממונים עליו ועל אף זאת, המשיכה המעסיקה להעסיקו. המעסיקה לא הוכיחה שהעובד ביצע הסעות פרטיות וכן את היקף הנסיעות ואת התחשיב בגין עלות הנסיעות הנטענות. לטענת העובד הוא לא הפר את חוזה העסקה מעולם שהרי כל נסיעה פרטית אותה ביצע, קיבל אישור ממנהלו. לפיכך, נקבע כי התנהגות העובד כפי שתוארה, יש בה כדי להצדיק את פיטורי העובד אולם אין היא חמורה דיה כדי להצדיק שלילת מחצית פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. עצם הפיטורים מהווים עונש מספיק ומידתי ביחס להתנהגות העובד. כמו כן, לא הוכח שהמעסיקה שקלה את נסיבותיו האישיות של העובד, מצבו הרפואי ויכולת השתכרות עתידית שלו. מכאן זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת.
פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
ארציעע *****-**-** ביצוע עבירות משמעת ושלילת כשירות למשגיח כשרות מהווים סיום יחסי עבודה ללא זכאות לתשלום פיצויי פיטורים העובד עבד במאפייה כנאמן כשרות מטעם העדה החרדית. לאחר כשבע שנים הסתיימו יחסי העבודה והעובד תבע ודרש תשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות. ביה"ד הארצי קבע כי קביעותיו העובדתיות של ביה"ד האזורי בנוגע לסיום יחסי העבודה נתמכות בכלל חומר הראיות לכן אין עילה להתערב בהן והעובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים או חלף הודעה מוקדמת בהתחשב בעבירות משמעת חמורות אותם ביצע. התקבלה טענת המעסיקים לפיה העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים הואיל וסיים עבודתו לאחר פקיעת כשירותו כנאמן כשרות ע"י בד"ץ העדה החרדית ולא ע"י המאפיה. בנוסף, התרשל העובד בתפקידו כמשגיח כשרות, לא ביצע הוראות ואף ישן במהלך העבודה וגרם לעיכוב בעבודה במפעל. נקבע כי סיום העבודה נבע מעבירות משמעת שביצע העובד אשר לא אפשרו את המשך העסקה ולפיכך אין העובד זכאי לפיצויי פיטורים או לחלף הודעה מוקדמת.
פסיקה
עמודים:2
ארצי
מציג 1 - 15 מתוך 73 תוצאות חיפוש
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית