סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1286 - 13/10/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 13.10

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף קורונה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

ביום 4.10.2020 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף קורונה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. בהתאם להיתר הכללי החדש, בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות ובלבד שמכסת השעות החודשית לא תעלה על 90 שעות נוספות. בנוסף, אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות אך ניתן יהיה להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ- 8 פעמים בחודש ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעה ה- 12 לשעה ה- 14 ביום. כל זאת מבלי לפגוע בזכות העובד להפסקה על פי דין.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"א -2020

ביום 30.9.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א - 2020 אשר במסגרתו תוקנו שלושה חוקים, ביניהם חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף - 2020 המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים בתקופה זו. בהתאם לתיקון חוק המענק, שונתה ההגדרה ל"מצבת עובדים" כך שבחודש ספטמבר, יובאו בחשבון לעניין מצבת עובדים, גם עובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מיום 16.9.2020 ובלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר 2020.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד בשל נגיף הקורונה

ביום 27.7.2020 ניתן פסק דין בבג"ץ בעניין הוצאת תעודת מחלה גורפת לעובדים שכירים שנמצאים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה. בית המשפט העליון קבע, כי תעודת המחלה הגורפת בטלה. בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שניתח את לשון חוק דמי המחלה ותכליותיו וקבע כי חשש למחלה או להידבקות בנגיף הקורונה אינו בגדר "מחלה" ששוללת מהעובד את הכושר לבצע את עבודתו, כנדרש בחוק. עם זאת, ועל מנת למנוע פגיעה בעובדים ולאפשר היערכות מתאימה, נקבע כי ביטולה של תעודת המחלה לשוהים בבידוד ייכנס לתוקף ביום 30.9.2020. ביום 1.10.2020 קבע בג"ץ, כי תינתן ארכה להשהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת עד יום 28.10.2020.

להתייחסות מאת עו"ד מעיין קישלס- לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל סיום עבודה

מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.

למחולל סיום עבודה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הבהרה למעסיקים: איסור העסקת עובדים בשעות נוספות, שלא בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה

ביום 1.1.2020 פרסם משרד העבודה והרווחה הודעת הבהרה למעסיקים לפיה מעסיק הפועל בניגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, עשוי להיות חשוף להליכי אכיפה מנהליים או פליליים.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד

ההסכמות קובעות כי ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד. התשלום עבור הימים יהיה, כקבוע בחוק. העובד יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתר הימים, כך שבסופו של יום סך העלות יתחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק. על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים.

לחוזר משרד האוצר במלואו- לחץ כאן
 
הארכת הסכם הסגר השני - הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

לאור החלטת קבינט הקורונה להאריך את תקופת ההגבלות עד ליום 14.10.20 וכן הצפי לכך שיחולו הגבלות אשר ישפיעו על פעילות המגזר הציבורי אף בתקופה מאוחרת למועד זה, נחתם ביום 05.10.2020 בין המדינה ומעסיקים נוספים לבין ההסתדרות הכללית החדשה הסכם קיבוצי מיוחד להארכת הסכם הסגר השני. מטרת חוזר זה היא להביא לידיעתכם את עיקרי ההוראות הנדרשות ליישום ההסכם להארכת הסכם הסגר השני.

לחוזר מאת הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
הוצאה לחל"ת איננה מהווה פיטורים אלא השהייה זמנית בלבד של יחסי העבודה

מדובר בבקשה למתן צווים זמניים למניעה בעקבות סכסוך עבודה בין ארגון העיתונאים לבין ידיעות אחרונות, עקב החלטת המעסיק על ביצוע צעדים באופן חד צדדי: הוצאת חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום והפחתת שכר עקב משבר הקורונה ללא היוועצות כנדרש עם ארגון העובדים. לטענת ארגון העובדים מדובר בהפרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עימם, והצגת מצג שווא מצד המעסיקה בעת מתן ההודעה על הוצאת העובדים לחל"ת בכך שההודעה על הוצאה לחל"ת הוצגה כאילו הוסכמה עם ארגון עובדים. המעסיקה טענה כי מסרה את מלוא המידע לארגון העובדים וכן הצדדים קיימו משא ומתן אינטנסיבי והגיעו להסכמות בנושאים הקשורים במשבר הקורונה. בית הדין קבע שאין מדובר במצב התנהלות שגרתי ורגיל אלא בנסיבות חריגות שנכפו הן על המעסיקה והן על עובדיה ולא היו בשליטה של מי מהם. הוצאה לחל"ת מהווה צעד אשר פגיעתו הכלכלית בעובד פחותה מפיטורים. בית הדין קבע כי נפל פגם באופן הודעה לעובדים בדבר הוצאתם לחל"ת. יחד עם זאת, פגם זה, לאור הנסיבות המיוחדות, אינו יורד לשורשו של עניין ואינו מצדיק ביטול ההחלטה. לעניין הפרת הוראות ההסכם הקיבוצי נקבע כי הוצאה לחל"ת איננה מהווה פיטורים אלא השהייה זמנית בלבד של יחסי העבודה. בית הדין הדגיש כי עסקינן בתקופת משבר הקורונה. העולם כולו ובכלל זאת שוק העבודה הישראלי, לא ידע תקופות כאלה ומשברים כאלה וקבע כי לא מדובר בהפרה של ההסכם הקיבוצי. בקשת ארגון העובדים להוצאת צווים נדחתה (ס"ק 38307-03-20, ארגון העיתונאים בישראל ואח' נ' ידיעות אינטרנט ואח', מיום 31.05.2020).

לתקציר פסק דין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
השתלמות מע"מ
שלושת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית