סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1275 - 21/07/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

21.7

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
האם נער עובד זכאי לדמי הבראה?

בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, כל עובד, ובכלל זה נער עובד, שהשלים את שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי אף הוא לדמי הבראה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
מעודדים את התעסוקה - מחזירים את המשק הישראלי לשגרה

ביום 2017.07.15 פורסמה הודעה באתר שירות התעסוקה על פתיחת האפשרות להגשת בקשה למענק סיוע מיוחד למעסיקים שמגדילים את סך המועסקים במשק, זאת בהמשך
לחקיקת חוק למענק לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

להגשת הבקשה למענק הסיוע המיוחד – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל זכאות לדמי הבראה

מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום.

למחולל זכאות לדמי הבראה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה ישולם ב-17.7.20

ביום 16/7/2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מענק ההסתגלות עבור חודש יוני, לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ישולם ביום שישי, 17 ביולי 2020.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

ראש הממשלה ושר האוצר הציגו את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021"- חבילת צעדים שתעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה. התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 - מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

לחוזר משרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
הבהרה בנוגע למסמך המופק משירות המידע המקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים

ביום 19.7.2020 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הבהרה לעניין הארכת רישיונם של האריתראים והסודנים. בהתאם להבהרה, על רקע התפשטות נגיף הקורונה וכחלק ממאמצי רשות האוכלוסין וההגירה לשיפור השירות הניתן לקהל המסתננים, הוחלט על הארכת רישיונם של האריתראים והסודנים, שרישיונם, אשר ניתן מכוח מדיניות אי הרחקה, עתיד לפוג עד ליום 31.7.2020.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו- לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
ביה"ד הארצי פסק כי לצורך חישוב שעות נוספות לעובדי משמרות, יש להביא בחשבון גם את התוספת בגין המשמרות

העובדים הועסקו כמטפלים סיעודיים במעון במשמרות בוקר, ערב ולילה. כמו כן, הועסקו גם בימי מנוחה שבועית וחגים. אצל המעסיקה היה הסדר מיטיב לשלם לעובדים תוספת משמרות לעובדים במשמרת לילה. אך לצורך חישוב בסיס "השכר הרגיל" של השעות הנוספות המעסיקה לא לקחה בחישוב את תוספת המשמרות. כמו כן, בעבודה במנוחה השבועית ובחגים גם כן לא נלקחה בחישוב תוספת המשמרות ושולם לעובדים רק 150% כמתחייב מחוק שעות עבודה ומנוחה בגין העסקתם בשבת ובחגים. העובדים הגישו תביעות כנגד המעסיקה על אופן החישוב של שעות הנוספות, גמול עבודה בחגים ובמנוחה שבועית. ביה"ד האזורי קיבל את תביעות העובדים, וקבע כי יש להכליל את תוספת המשמרות משום שמהווה שכר הרגיל של העובד לצורך חישוב שעות הנוספות. כמו כן, פסק ביה"ד האזורי כי העסקת העובדים בחגים הייתה מכורח ולכן זכאים היא לדמי חגים נוסף על יום עבודתם. המעסיקה ערערה לביה"ד הארצי. ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי "השכר הרגיל" לפיו יש לחשב את גמול השעות הנוספות לעובדים המועסקים כולל את התוספת המשמרות ששולמה בימות החול בגין עבודת לילה. גם שמדובר בנוהג מיטיב, הרי שאין בהיותו של הנוהג כדי לפטור את המעסיק מתשלום גמול שעות נוספות עבור שעות נוספות כהגדרתן בחוק. ביה"ד פסק כי יש לחשב את השכר לשעות הנוספות כולל תוספת המשמרות במשמרת לילה שבימי חול על פי שיטת המכפלה. לגבי עבודה במשמרת לילה במנוחה שבועית וחג פסק ביה"ד הארצי כי ה"נוהג המיטיב" של המעסיקה לשלם לעובדים תוספת משמרות היה רק בימי חול בלבד על מנת לתמרץ את העובדים לבצע משמרות לילה בימי חול, ועל כן אינה חייב לשלם תוספת זו בעבודה במנוחה שבועית וחגים אלא לשלם 150% כמתחייב מהחוק (ע"ע 38313-03-18, איל''ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) נגד מיכאל מוחדינוב ואח', מיום 01.06.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
לאחר התפרצות מחלת הקורונה: בית הדין פסק להשבת עובד מבוגר לעבודה בפיטורים שלא כדין

עובד בן 63 פוטר לאחר עבודה במשך 30 שנה במפעל חיוני בטענה כי הפר את תנאי הבידוד אליו נדרש עקב שהות עם חולה מאומת באותו סופר קניות. הפרת תנאי הבידוד לטענת המעסיקה היתה בכך שהעובד הגיע בלילה למפעל לתקן תקלה וסיכן את כל שאר עובדי המפעל בהדבקה עקב מחלת הקורונה. המעסיקה ראתה בהתנהלות העובד, הפרת חובת אמון חמורה. עוד בטרם בוצע השימוע הוכיח העובד כי המעסיקה החלה בהליכי גיוס עובד חדש במקומו ואף התחייבה להעסיקו. כמו כן, העובד הוכיח שפיטוריו נעשו עקב גילו והינם אפליה אסורה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשנ"ח- 1988. בית הדין קיבל את הבקשה לסעד הזמני ונתן צו זמני המונע כניסתה לתוקף של הודעת הפיטורים לעובד עד להכרעה בתביעה העיקרית (סע"ש 8098-05-20, זוהר חוברה נ' כימדע תעשיות בע"מ ודוריאן קורן, מיום 31.5.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
מכר מוצרים פיננסים 29 ש"ח
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית