סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1264 - 05/05/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

5.5.2020

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)(תיקון מס' 7), התש"ף -2020

ביום 2.5.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)(תיקון מס' 7), התש"ף -2020, לפיו בוטל איסור ההגעה של בני 67 ומעלה למקום העבודה החל מיום 3.5.2020.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בל"ג בעומר

עובד שאין לו זכות ליום בחירה בל"ג בעומר מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חודש הרמדאן. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימים אלה ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. עם זאת, יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר מיוחד מכוחו זכאי העובד ליום עבודה מקוצר.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין- לחץ כאן
 
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד השוהה בחופשה ללא תשלום

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, כאשר עובד נמצא בחופשה ללא תשלום (בהסכמת המעסיק), אשר אינה עולה על חודשיים, ואינו עובד במקום אחר או אינו עובד כעצמאי, המעסיק הוא שחייב בתשלום דמי הביטוח במועדי התשלום הרגילים (בגובה של 6.57% משכר המינימום), אך בהתאם לקבוע בתקנה 6(ב) ו- 6(ג) לתקנות, יהיה רשאי המעסיק לגבות מן העובד את דמי הביטוח ששילם בעדו, מכל סכום אשר מגיע ממנו לעובד.

להתייחסות מאת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
זכאות עובדת המקבלת קצבת זקנה לדמי אבטלה

עפ"י סעיף 320 (ח) לחוק הביטוח הלאומי , לא ניתן לקבל כפל גמלאות -(במקרה זה דמי אבטלה וקצבת זקנה), לפיכך, במידה והעובדת זכאית הן לדמי אבטלה והן לקצבת זקנה העובדת תקבל את הסכום הגבוה מביניהם (קצבת זקנה והשלמה של דמי אבטלה עד לתקרה לה היא זכאית, בהתאמה).

להתייחסות מאת עו"ד אילנית מילוא – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל סיום עבודה

מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.

למחולל סיום עבודה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בגץ קבע: הפקדת רכיב העובד בפיקדון עובדים זרים מסתננים אינה חוקית ובטלה

מדובר בעתירה העוסקת בבקשה לביטול סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014 המחייב עובדים זרים שנכנסו לישראל שלא דרך תחנת גבול ואת מעסיקיהם להפקיד לחשבון בנק ייעודי סכום של 36% משכרו של העובד, אשר יועבר לידיו רק בעת עזיבתו את ישראל. הסדר הפיקדון עוגן בסעיף 4 לחוק המתקן וקובע כי על מעסיק של עובד מסתנן להפקיד פיקדון בסכום השווה ל-36% משכר עבודתו: 20% ינוכו משכר עבודתו של העובד המסתנן ו-16% נוספים ישולמו בידי המעסיק כהפרשה נוספת מעבר לשכר העובד. בית המשפט ערך בחינה חוקתית לעניין ניכוי רכיב העובד והרכיב מנהלי ובחן את העניין מבחינה חוקתית ופסק ברוב קולות כי רכיב העובד אינו חוקתי וזאת מאחר ולא עמד במבחן המידתיות במובן הצר (הנזק הנגרם מול התועלת המושגת). בית משפט קבע כי הסדר הפיקדון פוגע בזכות החוקתית לקניין. בית המשפט קבע כי הפיקדון עבור עובדים מסתננים יתבסס על רכיב המעסיק בלבד. בנוסף הורה בית המשפט על ביטולו של רכיב העובד בהסדר הפיקדון באופן מיידי. וכן הורה למדינה להשיב את כספי הפיקדון בתוך 30 ימים (בג"ץ 2293/17, אסתר צגיי גרסגהר ואח' נ' הכנסת ואח', מיום 24.4.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
שיהוי רב של עובד בנקיטת פעולה כשהתבצע שינוי חד צדדי בתנאי שכרו ייחשב כהסכמתו לתנאי השכר החדשים

שיהוי רב של עובד בנקיטת פעולה כשהתבצע שינוי חד צדדי בתנאי שכרו ייחשב כהסכמתו לתנאי השכר החדשים
טקסט: העובדת הועסקה אצל המעסיקה שנים רבות. לאחר מספר שנים ביצעה המעסיקה ארגון מחדש במקום העבודה, במסגרתו שונו תנאי השכר באופן גורף לכלל העובדים ובכלל זה שונו תנאי שכרה והעסקתה של העובדת. העובדת המשיכה לעבוד בתנאי השכר החדשים כאשר רק לאחר תקופה ארוכה מאוד שלח ב"כ העובדת מכתב דרישה להשיב את תנאי שכרה של העובדת טרם השינוי- המעסיקה לא נעתרה לבקשת העובדת, אולם הסכימה כי אם העובדת תבחר להתפטר תשלם לה פיצויי פיטורים מלאים. בית הדין קבע כי בנסיבות המקרה יש לראות בעובדת כמי שנתנה את הסכמתה המפורשת או המשתמעת לשינויים בתנאי שכרה בזמן אמת וזאת בשל השיהוי הרב של שנה וחצי ממועד שינוי השכר ועד לנקיטת פעולה מצד העובדת. בית הדין ציין כי העובדת הייתה מודעת לשינויים בזמן אמת, בחנה אותם וקיבלה ייעוץ משפטי ע"י הסתדרות העובדים- כך חזקה שהייתה מודעת לזכויותיה ובכל זאת המשיכה לעבוד כשמונה חודשים לאחר שיחת ההבהרה ללא כל מחאה מצידה. על סמך כל אלו, בית הדין דחה את תביעת העובדת וקבע כי יש לראות בה כמי שהסכימה לתנאי העבודה החדשים (סע"ש 53858-09-17, ורדה כלדיאן נ' מעון רמים בע"מ, מיום 19.08.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית