מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1252 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1252 - 04/02/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

kolatid

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
החזר כספי למעסיק בתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים

בהתאם לחוזר שפרסם המוסד לביטוח לאומי, במידה והעובד נפגע בתאונת דרכים, שהוכרה כתאונת עבודה, הן העובד והן המעסיק רשאים לתבוע את ביטוח הרכב בגין הנזקים אשר נגרמו: לעובד, עבור הפסד שכר בשיעור של 25% משכרו, ולמעסיק - עבור 12 ימי התשלום אותם שילם למוסד לביטוח לאומי.

לתשובה מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
חישוב ימי מחלה לעובד יומי ושעתי

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 מסדיר את זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה. החוק קובע בסעיף 4 כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי החוק. דמי המחלה נגזרים מגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו. ואילו לענין תקופת המחלה, קובע החוק כי לגבי עובד במשכורת - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים ולגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה 

מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.

למחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
משלוח מסרונים גסים בשפה בוטה, המהווים השפלה והעלבה קשה של עובד, יכולים להצדיק התפטרות כדין פיטורים

משלוח מסרונים גסים בשפה בוטה, המהווים השפלה והעלבה קשה של עובד, יכולים להצדיק התפטרות כדין פיטורים
טקסט: עובד שהועסק במועדון שהפעילה המעסיקה הגיש תביעה בגין: שעות נוספות, פיצויי פיטורים, פיצוי בשל פיטורים שלא כדין (העדר שימוע) ועוד. העובד טען, כי המעסיקה נהגה בו באופן משפיל ומבזה ופגעה בכבודו כעובד וכאדם. המעסיקה טענה מנגד, כי העובד הוא שחייב כספים בגין הלוואות שנטל ולא החזיר וכן בגין רכוש של המעסיקה שלקח ללא רשות. בית הדין קבע, כי האיסור שהוטל על העובד לחזור למועדון היווה כמעשה של פיטורים. גם אם לא היה נקבע כך, מנהל התפעול שלח לעובד מסרונים גסים ובוטים שהיוו פגיעה מהותית בעובד, השפילו והעליבו אותו דבר שהצדיק את התפטרותו כדין פיטורים. לכן, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בהעדר שימוע (סע"ש 42721-04-015, רון פוקס נ' ג'י 17 בע"מ ואח', מיום 27.2.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
ביהמ"ש המחוזי פסק בפעם נוספת כי על המעסיק בענף התעשייה לשלם היטל של 15% בגין העסקת מסתננים

חברה בענף התעשייה העסיקה עובדים מסתננים בעלי היתר שהייה זמנית לפי סעיף 2(א)(5) (שאינו מהווה היתר עבודה). פקיד השומה חייב את המעסיקה בתשלום היטל של 20% ואילו המעסיקה סברה שיש לחייבה בתשלום היטל של 15% כמקובל לעובדים זרים בעלי היתר בענף התעשייה. על החלטת זו הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש המחוזי פסק כי מדיניות אי האכיפה היא המשקפיים שדרכם יש להביט על סוגיית ההיטל על העסקת המסתננים בכללותה. התוצאה הסופית היא שהמסתננים עובדים בישראל בכל הענפים ללא "היתר" כדין. הממשלה משלימה עם תופעה זו, גם אם בלית ברירה, וגם אם באופן זמני. בין המסתננים קיימים כאלה העובדים בענף התעשייה. המחוקק מצא לנכון לקבוע שיעור היטל נמוך יותר לעובדים זרים בענף זה. שיעור זה לא נקבע בשל כך שמדובר בעובדים בהיתר לפי חוק עובדים זרים. שיעור זה נקבע אך בשל כך שהמחוקק מצא לנכון לעודד את ענף התעשייה. לאור זאת פסק ביהמ"ש המחוזי כי בגין העסקת מסתננים בענף התעשייה יש לשלם היטל בשיעור של 15% (ע"מ 52055-02-18, אי. אם שגב תעשיות בע"מ נגד פקיד שומה רחובות, מיום 19.12.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב- לחץ כאן
 
פרק זמן של 4 חודשים בין עריכת שימוע למועד הפיטורים מחייב את המעסיק לערוך שימוע נוסף

לא נמצא כי נפל פגם כלשהו בשיקול דעת המעסיקה, שהחליטה להזמין את העובדת לשימוע בעקבות אירועי אלימות. למעסיק פררוגטיבה לשקול סיום העסקתו של עובד המעורב במקרי אלימות אולם נפל פגם מהותי בעובדה כי בין השימוע לבין קבלת ההחלטה על הפיטורים חלפו כארבעה חודשים. צוין כי פרק הזמן שחלף מנתק את הקשר בין השימוע לבין הפיטורים וככל שהמעסיקה עמדה על הליך הפיטורים, חלה עליה חובה לשוב ולבחון פעם נוספת האם הבסיס העובדתי להחלטה עדיין תקף והאם לא חלו שינויים בנסיבות האישיות של העובדת. החובה לשוב ולשקול את ההחלטה מעמידה לעובדת זכות להשמיע שוב את טענותיה בהליך ראוי המאפשר לה לשוב ולנסות לשכנע את בעל הסמכות, על רקע הזמן שחלף ושינוי הנסיבות, לשנות מדעתו (סע"ש 7889-07-19, אורלי כהן נ' קרן המחקרים, פיתוח תשתיות ושרותי בריאות, מיום 28.07.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול - ללחוץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות שע"מ למייצגים
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים בשת"פ עם אלי אסדו יוע"מ, מומחה למערכות מס ממוחשבות (שע"מ) מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות שע"מ - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית