סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1252 - 04/02/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

kolatid

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
החזר כספי למעסיק בתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים

בהתאם לחוזר שפרסם המוסד לביטוח לאומי, במידה והעובד נפגע בתאונת דרכים, שהוכרה כתאונת עבודה, הן העובד והן המעסיק רשאים לתבוע את ביטוח הרכב בגין הנזקים אשר נגרמו: לעובד, עבור הפסד שכר בשיעור של 25% משכרו, ולמעסיק - עבור 12 ימי התשלום אותם שילם למוסד לביטוח לאומי.

לתשובה מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
חישוב ימי מחלה לעובד יומי ושעתי

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 מסדיר את זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה. החוק קובע בסעיף 4 כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי החוק. דמי המחלה נגזרים מגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו. ואילו לענין תקופת המחלה, קובע החוק כי לגבי עובד במשכורת - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים ולגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה 

מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.

למחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
משלוח מסרונים גסים בשפה בוטה, המהווים השפלה והעלבה קשה של עובד, יכולים להצדיק התפטרות כדין פיטורים

משלוח מסרונים גסים בשפה בוטה, המהווים השפלה והעלבה קשה של עובד, יכולים להצדיק התפטרות כדין פיטורים
טקסט: עובד שהועסק במועדון שהפעילה המעסיקה הגיש תביעה בגין: שעות נוספות, פיצויי פיטורים, פיצוי בשל פיטורים שלא כדין (העדר שימוע) ועוד. העובד טען, כי המעסיקה נהגה בו באופן משפיל ומבזה ופגעה בכבודו כעובד וכאדם. המעסיקה טענה מנגד, כי העובד הוא שחייב כספים בגין הלוואות שנטל ולא החזיר וכן בגין רכוש של המעסיקה שלקח ללא רשות. בית הדין קבע, כי האיסור שהוטל על העובד לחזור למועדון היווה כמעשה של פיטורים. גם אם לא היה נקבע כך, מנהל התפעול שלח לעובד מסרונים גסים ובוטים שהיוו פגיעה מהותית בעובד, השפילו והעליבו אותו דבר שהצדיק את התפטרותו כדין פיטורים. לכן, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בהעדר שימוע (סע"ש 42721-04-015, רון פוקס נ' ג'י 17 בע"מ ואח', מיום 27.2.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
ביהמ"ש המחוזי פסק בפעם נוספת כי על המעסיק בענף התעשייה לשלם היטל של 15% בגין העסקת מסתננים

חברה בענף התעשייה העסיקה עובדים מסתננים בעלי היתר שהייה זמנית לפי סעיף 2(א)(5) (שאינו מהווה היתר עבודה). פקיד השומה חייב את המעסיקה בתשלום היטל של 20% ואילו המעסיקה סברה שיש לחייבה בתשלום היטל של 15% כמקובל לעובדים זרים בעלי היתר בענף התעשייה. על החלטת זו הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש המחוזי פסק כי מדיניות אי האכיפה היא המשקפיים שדרכם יש להביט על סוגיית ההיטל על העסקת המסתננים בכללותה. התוצאה הסופית היא שהמסתננים עובדים בישראל בכל הענפים ללא "היתר" כדין. הממשלה משלימה עם תופעה זו, גם אם בלית ברירה, וגם אם באופן זמני. בין המסתננים קיימים כאלה העובדים בענף התעשייה. המחוקק מצא לנכון לקבוע שיעור היטל נמוך יותר לעובדים זרים בענף זה. שיעור זה לא נקבע בשל כך שמדובר בעובדים בהיתר לפי חוק עובדים זרים. שיעור זה נקבע אך בשל כך שהמחוקק מצא לנכון לעודד את ענף התעשייה. לאור זאת פסק ביהמ"ש המחוזי כי בגין העסקת מסתננים בענף התעשייה יש לשלם היטל בשיעור של 15% (ע"מ 52055-02-18, אי. אם שגב תעשיות בע"מ נגד פקיד שומה רחובות, מיום 19.12.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב- לחץ כאן
 
פרק זמן של 4 חודשים בין עריכת שימוע למועד הפיטורים מחייב את המעסיק לערוך שימוע נוסף

לא נמצא כי נפל פגם כלשהו בשיקול דעת המעסיקה, שהחליטה להזמין את העובדת לשימוע בעקבות אירועי אלימות. למעסיק פררוגטיבה לשקול סיום העסקתו של עובד המעורב במקרי אלימות אולם נפל פגם מהותי בעובדה כי בין השימוע לבין קבלת ההחלטה על הפיטורים חלפו כארבעה חודשים. צוין כי פרק הזמן שחלף מנתק את הקשר בין השימוע לבין הפיטורים וככל שהמעסיקה עמדה על הליך הפיטורים, חלה עליה חובה לשוב ולבחון פעם נוספת האם הבסיס העובדתי להחלטה עדיין תקף והאם לא חלו שינויים בנסיבות האישיות של העובדת. החובה לשוב ולשקול את ההחלטה מעמידה לעובדת זכות להשמיע שוב את טענותיה בהליך ראוי המאפשר לה לשוב ולנסות לשכנע את בעל הסמכות, על רקע הזמן שחלף ושינוי הנסיבות, לשנות מדעתו (סע"ש 7889-07-19, אורלי כהן נ' קרן המחקרים, פיתוח תשתיות ושרותי בריאות, מיום 28.07.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול - ללחוץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
מכר מוצרים פיננסים 29 ש"ח
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית