אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1205 - 05/03/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

5.3.2019

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובדת לתשלום בגין היעדרות ביום האישה הבינלאומי

ב- 8 במרץ חל יום האישה הבינלאומי, שמטרתו לציין את הישגי נשים בעולם בתחומים שונים ואת מאבקן של נשים לשוויון. ככלל, יום האישה הבינלאומי אינו נחשב כיום חג על פי החוק. עם זאת יצוין כי על פי סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף 7 לתוספת מצוי גם יום האישה הבינלאומי.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות

ביום 20.2.2019 פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת חוזר בעניין יום הבחירות שיחול ביום 9.4.2019. בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית, בתאריך ה' באדר א' התשע"ט (10 בפברואר 2019) את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

לחוזר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במלואו – לחץ כאן
 
פערים מדאיגים של נשים וקבוצות מיעוט בייצוג ושכר בשוק העבודה

משרד העבודה והרווחה פרסם חוזר לפיו נחשפו פערים משמעותיים של קבוצות המיעוט באוכלוסייה בייצוג ובשכר בשוק העבודה. נשים, ובמיוחד נשים מקבוצות המיעוט, עומדות בפני חסמים גדולים יותר בשוק העבודה הן בהעסקתן והן בשוויון בשכרן - כך עולה מהמדד. בממוצע משוקלל של 20 הענפים שנבדקו נמצא כי נשים מרוויחות 59% משכר הגברים. בכל אחת מקבוצות המיעוט ייצוג התעסוקה של נשים בעלות השכלה אקדמית בענפים המרכזיים בסקטור הפרטי נמוכים מאשר של הגברים מאותה קבוצה, ושכרם נמוך בכמעט חצי.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אין כל פגם בסיום יחסי עבודה עקב חשש להתעמרות בעובדת כאשר יש התערבות מצד המעסיקה

מנהלת חשבונות עבדה במשרד עם 3 עובדות נוספות שעסקו בהנהח"ש והצטיינה בתפקידה לאורך זמן. כאשר ביקשה העובדת העלאת שכר, קיבלה לאחר כחודשיים סירוב לבקשה. לפיכך, העובדת רצתה שהמעסיקה תכין לה מכתב המלצה כדי לבדוק אפשרויות עבודה אחרות. המעסיקה בתגובה לכך החלה לגייס מחליפה, ואז העובדת הבהירה כי אמנם ביקשה לשפר את תנאי העסקתה, אולם לא היו לה כוונות להתפטר או לצאת לתקופת אבטלה. בהמשך זומנה העובדת לשימוע ולאחר מכן פוטרה. בעקבות סיום היחסים פנתה העובדת לבית הדין ותבעה את המעסיקה בדרישה לפיצוי בגין התעמרות בעבודה מצד בנות שעבדו עמה. העובדת טענה כי חוותה מסכת התעמרות קשה מצד עמיתותיה לעבודה, אשר עשו יד אחת נגדה והתעלמו ממנה, לא דיברו איתה במשך יום העבודה וכל זאת באופן ילדותי ומביש. כמו כן טענה, כי המעסיקה נתנה הכשר למעשים הנ"ל וחדלה מפעולה אקטיבית להסרת החרם, ובכך לא פעלה כמצופה ממעסיק סביר ובכך כשלה מלספק מקום עבודה בטוח וראוי. נקבע כי הפגיעה של העובדת לא נבעה מאי טיפול המעסיקה בחרם אותו טענה העובדת שחוותה מהבנות לעבודה, אלא "מאכזבתה" מדרך הטיפול של המעסיקה. לפיכך נקבע כי לא התקיימו נסיבות עובדתיות המצדיקות פסיקת פיצוי בגין התעמרות ורכיב זה נדחה. לעניין קיומם של שיקולים זרים בפיטורים נקבע, כי לא נפל כל פגם באופן בו הסתיימו יחסי העבודה ודין התביעה להידחות גם בעניין סיבת הפיטורים. נוכח התוצאה חויבה העובדת בתשלום לטובת המעסיקה בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 10,000 ₪ (סע"ש 31108-10-16, ילנה מיטרוב נ' בקרה גבע אגש"ח בע"מ, מיום 4/10/18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
חובה על מעסיק לנמק מדוע הוא מסרב לקבל בחזרה עובדת שהתפטרה

עובדת שהועסקה 6.5 שנים בעסק להכנת טפסי הודעה על תאונות לחברת ביטוח הגישה תביעה כנגד מעסיקה בגין הפרת חוק שיווין הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין פגיעה זכויות חוקתיות, פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה, פיצוי בגין לשון הרע ופיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין. העובדת טענה, כי פוטרה מבלי שנערך לה שימוע בשל כוונתה להתחיל בטיפולי פוריות וכי המעסיק הוציא דיבתה רעה. המעסיק טען מנגד, כי העובדת היא שביקשה לסיים את העסקתה וחזרה בה ולאחר מכן החלה לחבל בעבודה באופן מכוון. בית הדן קבע, כי למרות שהמעסיק לא פיטר את העובדת והגם שלא מוטלת עליו חובה חוקית לערוך שימוע כהלכתו, הרי שקמה לו מכוח דיני תום הלב, החובה האלמנטרית לתת לה כמי שעבדה בשירותו תקופה משמעותית הסבר לסירובו מדוע לא מעוניין לקבלה חזרה לעבודה. לאור זאת, נקבע כי העובדת תהא זכאית לפיצוי בגובה שכר של 1/2 חודש עבודה, היינו 3,500 ש"ח בגין הפרת חובת תום הלב. יתר רכיבי התביעה נדחו (סע"ש 63170-03-16, ליאת חבאני נ' רוני נווה, מיום 3.10.2018).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
יום עיון המשולש הפנסיוני
הנכם מוזמנים להתעדכן בעולם הפנסיה- הלכה למעשה. דיני עבודה- העברת כספים ושמירה על זכויות העובדים, שינויים וחידושים בתקנון קרנות הפנסיה, מיסוי פנסיוני- הטבות מס ניכויים וזיכויים.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול. * זכויות וחובת בעל עסק בביקורות ספרי חשבונות * ייצוג נכון בפני פקיד השומה * פסילת ספרים * ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים * מסמכים ממוחשבים
ביטוח לאומי
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד..
עבודה עם מסדי נתונים באקסל
הסדנה מיועדת לאלו העוסקים בניתוח ועיבוד נתונים וטבלאות גדולות, ממסדי נתונים חיצוניים (כמו: מערכות ERP) ומבקשים ללמוד כלים מתקדמים לניתוח הנתונים.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים. יום העיון יכלול הרצאות אורח מיוחדות של רו"ח רמי אריה, מומחה במיסוי, וכן של ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים.
סדנת הפונקציות של אקסל
הסדנה מיועדת לעובדים עם נוסחאות באקסל, הזקוקים לחיזוק יכולת העבודה והכרת הפונקציות הנפוצות לעומקן.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
יום עיון המשולש הפנסיוני 2
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית