אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1205 - 05/03/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

5.3.2019

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובדת לתשלום בגין היעדרות ביום האישה הבינלאומי

ב- 8 במרץ חל יום האישה הבינלאומי, שמטרתו לציין את הישגי נשים בעולם בתחומים שונים ואת מאבקן של נשים לשוויון. ככלל, יום האישה הבינלאומי אינו נחשב כיום חג על פי החוק. עם זאת יצוין כי על פי סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף 7 לתוספת מצוי גם יום האישה הבינלאומי.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות

ביום 20.2.2019 פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת חוזר בעניין יום הבחירות שיחול ביום 9.4.2019. בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית, בתאריך ה' באדר א' התשע"ט (10 בפברואר 2019) את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

לחוזר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במלואו – לחץ כאן
 
פערים מדאיגים של נשים וקבוצות מיעוט בייצוג ושכר בשוק העבודה

משרד העבודה והרווחה פרסם חוזר לפיו נחשפו פערים משמעותיים של קבוצות המיעוט באוכלוסייה בייצוג ובשכר בשוק העבודה. נשים, ובמיוחד נשים מקבוצות המיעוט, עומדות בפני חסמים גדולים יותר בשוק העבודה הן בהעסקתן והן בשוויון בשכרן - כך עולה מהמדד. בממוצע משוקלל של 20 הענפים שנבדקו נמצא כי נשים מרוויחות 59% משכר הגברים. בכל אחת מקבוצות המיעוט ייצוג התעסוקה של נשים בעלות השכלה אקדמית בענפים המרכזיים בסקטור הפרטי נמוכים מאשר של הגברים מאותה קבוצה, ושכרם נמוך בכמעט חצי.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אין כל פגם בסיום יחסי עבודה עקב חשש להתעמרות בעובדת כאשר יש התערבות מצד המעסיקה

מנהלת חשבונות עבדה במשרד עם 3 עובדות נוספות שעסקו בהנהח"ש והצטיינה בתפקידה לאורך זמן. כאשר ביקשה העובדת העלאת שכר, קיבלה לאחר כחודשיים סירוב לבקשה. לפיכך, העובדת רצתה שהמעסיקה תכין לה מכתב המלצה כדי לבדוק אפשרויות עבודה אחרות. המעסיקה בתגובה לכך החלה לגייס מחליפה, ואז העובדת הבהירה כי אמנם ביקשה לשפר את תנאי העסקתה, אולם לא היו לה כוונות להתפטר או לצאת לתקופת אבטלה. בהמשך זומנה העובדת לשימוע ולאחר מכן פוטרה. בעקבות סיום היחסים פנתה העובדת לבית הדין ותבעה את המעסיקה בדרישה לפיצוי בגין התעמרות בעבודה מצד בנות שעבדו עמה. העובדת טענה כי חוותה מסכת התעמרות קשה מצד עמיתותיה לעבודה, אשר עשו יד אחת נגדה והתעלמו ממנה, לא דיברו איתה במשך יום העבודה וכל זאת באופן ילדותי ומביש. כמו כן טענה, כי המעסיקה נתנה הכשר למעשים הנ"ל וחדלה מפעולה אקטיבית להסרת החרם, ובכך לא פעלה כמצופה ממעסיק סביר ובכך כשלה מלספק מקום עבודה בטוח וראוי. נקבע כי הפגיעה של העובדת לא נבעה מאי טיפול המעסיקה בחרם אותו טענה העובדת שחוותה מהבנות לעבודה, אלא "מאכזבתה" מדרך הטיפול של המעסיקה. לפיכך נקבע כי לא התקיימו נסיבות עובדתיות המצדיקות פסיקת פיצוי בגין התעמרות ורכיב זה נדחה. לעניין קיומם של שיקולים זרים בפיטורים נקבע, כי לא נפל כל פגם באופן בו הסתיימו יחסי העבודה ודין התביעה להידחות גם בעניין סיבת הפיטורים. נוכח התוצאה חויבה העובדת בתשלום לטובת המעסיקה בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 10,000 ₪ (סע"ש 31108-10-16, ילנה מיטרוב נ' בקרה גבע אגש"ח בע"מ, מיום 4/10/18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
חובה על מעסיק לנמק מדוע הוא מסרב לקבל בחזרה עובדת שהתפטרה

עובדת שהועסקה 6.5 שנים בעסק להכנת טפסי הודעה על תאונות לחברת ביטוח הגישה תביעה כנגד מעסיקה בגין הפרת חוק שיווין הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין פגיעה זכויות חוקתיות, פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה, פיצוי בגין לשון הרע ופיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין. העובדת טענה, כי פוטרה מבלי שנערך לה שימוע בשל כוונתה להתחיל בטיפולי פוריות וכי המעסיק הוציא דיבתה רעה. המעסיק טען מנגד, כי העובדת היא שביקשה לסיים את העסקתה וחזרה בה ולאחר מכן החלה לחבל בעבודה באופן מכוון. בית הדן קבע, כי למרות שהמעסיק לא פיטר את העובדת והגם שלא מוטלת עליו חובה חוקית לערוך שימוע כהלכתו, הרי שקמה לו מכוח דיני תום הלב, החובה האלמנטרית לתת לה כמי שעבדה בשירותו תקופה משמעותית הסבר לסירובו מדוע לא מעוניין לקבלה חזרה לעבודה. לאור זאת, נקבע כי העובדת תהא זכאית לפיצוי בגובה שכר של 1/2 חודש עבודה, היינו 3,500 ש"ח בגין הפרת חובת תום הלב. יתר רכיבי התביעה נדחו (סע"ש 63170-03-16, ליאת חבאני נ' רוני נווה, מיום 3.10.2018).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
יום עיון מיוחד בנושא יום הבחירות, ובנושאים נוספים: שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי. הנכם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות מראש על מנת שנוכל להתייחס אליהן ביום העיון
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
יום עיון דיני עבודה בחירות 27.3
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית