אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1187 - 31/10/2018

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
חוזרים
 
 
קנס של 106,000 ₪ על חברה ומנהלה שפעלו ללא רישיון קבלן והפרו זכויות עובדים

בעקבות כתב אישום שהגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה: קנס של 106,000 ₪ על חברה ומנהלה שפעלו ללא רישיון קבלן והפרו זכויות עובדים. בנוסף, חתמו על התחייבות על סך 60,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בהם הורשעו במשך 3 שנים.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
בטיחות בעבודה במזג אוויר סוער

בעקבות השינויים במזג האוויר, הראות הלקויה והרוחות, שב ומתריע מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כי מזג האוויר יוצר סיכון גבוה למתקנים המוצבים באתרי בניה ובמקומות עבודה אחרים החשופים לרוחות העזות.
כל מבצע בנייה ובעל מקום עבודה כאמור, נדרש לבחון את הסדרי הבטיחות באתרים שבאחריותו, ובמידת הצורך אף להפסיק העבודה, ולהרחיק מהם את העובדים.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במלואם- לחץ כאן
 
הנחיות היחידה ליחסי עבודה לעניין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות ברחבי הארץ, החלות ביום 30.10.2018

הממונה הראשית על יחסי העבודה פרסמה חוזר ובו הנחיות למעסיקים לעניין עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות. בהתאם לחוזר, לעניין תשלום השכר, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים), ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות. לגבי מועד השבתון - ניתן לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה נוהג הוא, שיום הבחירות מתחיל משעת פתיחת הקלפי עד לסגירתו.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
החובה לבטח על פי צו הפנסיה הינה מוחלטת ואינה מותנית בהסכמתו של העובד

המדובר בתביעה שהגישו שאיריו של עובד מנוח בגין אי עריכת ביטוח במועד לפי צו פנסיית חובה, היינו בתום שישה חודשים מיום שהתחיל לעבוד משעה שלא היה לו הסדר פנסיוני קודם. המעסיקה טענה, כי בעת קבלתו של העובד לעבודה הוא התעקש לבטח את עצמו בחברת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח שלו, במקום להיות מבוטח דרך סוכן מטעמה ובחברת הביטוח עמה עובדת המעסיקה, ולכן השיהוי שנגרם הוא כתוצאה מהמחדל של העובד. נקבע, כי החובה להפקיד לפנסיה על פי צו ההרחבה הינה מוחלטת ואינה מותנית בהסכמתו או בהעדפותיו של העובד, אף שהעובד אינו חפץ בעריכת ביטוח. ככל שלדעת המעסיק האחריות למחדל של אי עריכת הביטוח מוטלת לכתפו של העובד או סוכן הביטוח שלו (למשל, באי מילוי טפסים) על המעסיק לדרוש באופן מידי את תיקון המחדל, ועליו להבהיר לעובדו שאסור לו להמשיך ולהעסיקו ללא ביטוח. בהעדר הסדרה מידית של המחדל, לא ניתן להמשיך ביחסי עבודה, ויש להביא לסיומם. כמו כן בית הדין לעבודה הרים את מסך ההתאגדות בין החברה לבין מנהליה, וחייב את המעסיקה באופן אישי לפצות את שאירי העובד המנוח בסך של כחצי מיליון ₪ בגין נזקים שנגרמו להם עקב היעדר הסדר פנסיוני (סע"ש 15883-05-14 פלונית ואח' נגד אקס פייב רוולושיין בע״מ ואח', מיום 13.03.2018).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב- לחץ כאן
 
בסיום מוסכם של העסקה קצרה, אין מקום לפסוק פיצוי בשל פגמים פרוצדורליים גרידא שנפלו בהליך הפיטורים

עובד שעבד במשך 13 חודשים בחברה פוטר בעקבות הסכמה הדדית בין הצדדים על סיום העסקה. בהליך הפיטורים נפלו מספר פגמים פרוצדורליים. עם זאת, תביעתו של העובד למתן פיצוי בגין פיטורין שלא כדין נדחתה לאחר שהוכח כי בנסיבות המקרה, הייתה זו מסקנה משותפת של הצדדים על סיום ההעסקה, וכי לעובד ניתנה אפשרות להציג דרישותיו לעניין אופן סיום ההעסקה ותנאיה. בית הדין קבע כי נוכח המקום שניתן לקולו של העובד במסגרת סיום ההתקשרות, אין מקום לפסוק פיצוי בשל הפגמים הפרוצדורליים שנפלו בהליך גרידא, וכי מסקנה זו מתחזקת נוכח תקופת ההעסקה הקצרה של העובד (סע"ש 65353-06-15, עידן לום נ' ליד חן בע"מ, מיום 25.4.18).

 

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ענבל פאיגנבוים– לחץ כאן
 
הזמנת פרידה של העובד מטעם המעסיק שלא בתום לב היא זו שהביאה את יחסי העבודה לסיומם

העובד עבד אצל המעסיקה כסוכן מכירות. לטענתו, יחסם של המנהלים כלפיו השתנה לרעה והדבר התבטא, בין היתר, בפגיעה בתנאי העסקתו, בהבעת זלזול ויצירת אווירה כללית עכורה. העובד ביקש להתפטר, אך חזר בו כשהבין כי לא יקבל פיצויי פיטורים כפי שנהוג בחברה כלפי כלל העובדים. בנוסף טען, כי המעסיקה שלחה הזמנה לעובדים למסיבת פרידה ממנו מבלי שסוכם אתו על כך. המעסיקה טענה, כי מדובר בתביעה טורדנית וחסרת תום לב, שכן העובד הוא שהחליט להתפטר ולאחר מכן פתח בהליכים שמטרתם עשיית הון על חשבונה. במקביל הגישה תביעה שכנגד לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה עקב מחיקת מידע רב שהיה שייך לה מהטלפון הנייד של העובד. נקבע, כי העובד רצה לסיים את עבודתו ואף הודיע על כך. אולם, לאחר שהתחוור לו כי אם יתפטר לא יקבל פיצויים, חזר בו והודיע על כך למנהליו. המעשה שהמעסיקה עשתה פסול מעיקרו שהרי לא נשמעו מצדה טענות ביחס לתפקודו ותרומתו של העובד במשך כל שנות עבודתו, וכשהבינה שהעובד לא מתפטר, מנעה ממנו להמשיך לעבוד אצלה ובכך הביאה במו ידיה להפסקת עבודתו בפועל. ביה"ד חייב את המעסיקה לשלם לעובד הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. כמו כן, התביעה שכנגד נדחתה, מאחר והמעסיקה לא הוכיחה תשתיות ראייתיות בעילות הנזק וגזל המידע שהועלו על ידה (סע"ש 58924-12-13, עוזי מרדכי גלימידי נ' קרל וייס בע"מ, מיום 2.10.2017).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שירן אוחיון – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
היערכות לסוף שנת המס 2018
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2018, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. * מושב מיסוי ליחידים ותאגידים * מושב מיסוי פנסיוני * מושב מיסוי עובדים ומעסיקים יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אלכס קומן המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
Excel ביניים - לראשונה בדרום הארץ!
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
יום עיון למנהלות לשכה ולבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת המנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת, מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת - ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. המשימה קשה תמיד אך קשה שבעתיים בימים של סוף שנה ותחילת שנה. ביום העיון נציג לכם את הכלים היישומיים (טכניקות, כלים ושיטות) לניהול מיטבי של הלשכה. נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית