אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1187 - 31/10/2018

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
חוזרים
 
 
קנס של 106,000 ₪ על חברה ומנהלה שפעלו ללא רישיון קבלן והפרו זכויות עובדים

בעקבות כתב אישום שהגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה: קנס של 106,000 ₪ על חברה ומנהלה שפעלו ללא רישיון קבלן והפרו זכויות עובדים. בנוסף, חתמו על התחייבות על סך 60,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בהם הורשעו במשך 3 שנים.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
בטיחות בעבודה במזג אוויר סוער

בעקבות השינויים במזג האוויר, הראות הלקויה והרוחות, שב ומתריע מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כי מזג האוויר יוצר סיכון גבוה למתקנים המוצבים באתרי בניה ובמקומות עבודה אחרים החשופים לרוחות העזות.
כל מבצע בנייה ובעל מקום עבודה כאמור, נדרש לבחון את הסדרי הבטיחות באתרים שבאחריותו, ובמידת הצורך אף להפסיק העבודה, ולהרחיק מהם את העובדים.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במלואם- לחץ כאן
 
הנחיות היחידה ליחסי עבודה לעניין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות ברחבי הארץ, החלות ביום 30.10.2018

הממונה הראשית על יחסי העבודה פרסמה חוזר ובו הנחיות למעסיקים לעניין עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות. בהתאם לחוזר, לעניין תשלום השכר, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים), ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות. לגבי מועד השבתון - ניתן לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה נוהג הוא, שיום הבחירות מתחיל משעת פתיחת הקלפי עד לסגירתו.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
החובה לבטח על פי צו הפנסיה הינה מוחלטת ואינה מותנית בהסכמתו של העובד

המדובר בתביעה שהגישו שאיריו של עובד מנוח בגין אי עריכת ביטוח במועד לפי צו פנסיית חובה, היינו בתום שישה חודשים מיום שהתחיל לעבוד משעה שלא היה לו הסדר פנסיוני קודם. המעסיקה טענה, כי בעת קבלתו של העובד לעבודה הוא התעקש לבטח את עצמו בחברת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח שלו, במקום להיות מבוטח דרך סוכן מטעמה ובחברת הביטוח עמה עובדת המעסיקה, ולכן השיהוי שנגרם הוא כתוצאה מהמחדל של העובד. נקבע, כי החובה להפקיד לפנסיה על פי צו ההרחבה הינה מוחלטת ואינה מותנית בהסכמתו או בהעדפותיו של העובד, אף שהעובד אינו חפץ בעריכת ביטוח. ככל שלדעת המעסיק האחריות למחדל של אי עריכת הביטוח מוטלת לכתפו של העובד או סוכן הביטוח שלו (למשל, באי מילוי טפסים) על המעסיק לדרוש באופן מידי את תיקון המחדל, ועליו להבהיר לעובדו שאסור לו להמשיך ולהעסיקו ללא ביטוח. בהעדר הסדרה מידית של המחדל, לא ניתן להמשיך ביחסי עבודה, ויש להביא לסיומם. כמו כן בית הדין לעבודה הרים את מסך ההתאגדות בין החברה לבין מנהליה, וחייב את המעסיקה באופן אישי לפצות את שאירי העובד המנוח בסך של כחצי מיליון ₪ בגין נזקים שנגרמו להם עקב היעדר הסדר פנסיוני (סע"ש 15883-05-14 פלונית ואח' נגד אקס פייב רוולושיין בע״מ ואח', מיום 13.03.2018).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב- לחץ כאן
 
בסיום מוסכם של העסקה קצרה, אין מקום לפסוק פיצוי בשל פגמים פרוצדורליים גרידא שנפלו בהליך הפיטורים

עובד שעבד במשך 13 חודשים בחברה פוטר בעקבות הסכמה הדדית בין הצדדים על סיום העסקה. בהליך הפיטורים נפלו מספר פגמים פרוצדורליים. עם זאת, תביעתו של העובד למתן פיצוי בגין פיטורין שלא כדין נדחתה לאחר שהוכח כי בנסיבות המקרה, הייתה זו מסקנה משותפת של הצדדים על סיום ההעסקה, וכי לעובד ניתנה אפשרות להציג דרישותיו לעניין אופן סיום ההעסקה ותנאיה. בית הדין קבע כי נוכח המקום שניתן לקולו של העובד במסגרת סיום ההתקשרות, אין מקום לפסוק פיצוי בשל הפגמים הפרוצדורליים שנפלו בהליך גרידא, וכי מסקנה זו מתחזקת נוכח תקופת ההעסקה הקצרה של העובד (סע"ש 65353-06-15, עידן לום נ' ליד חן בע"מ, מיום 25.4.18).

 

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ענבל פאיגנבוים– לחץ כאן
 
הזמנת פרידה של העובד מטעם המעסיק שלא בתום לב היא זו שהביאה את יחסי העבודה לסיומם

העובד עבד אצל המעסיקה כסוכן מכירות. לטענתו, יחסם של המנהלים כלפיו השתנה לרעה והדבר התבטא, בין היתר, בפגיעה בתנאי העסקתו, בהבעת זלזול ויצירת אווירה כללית עכורה. העובד ביקש להתפטר, אך חזר בו כשהבין כי לא יקבל פיצויי פיטורים כפי שנהוג בחברה כלפי כלל העובדים. בנוסף טען, כי המעסיקה שלחה הזמנה לעובדים למסיבת פרידה ממנו מבלי שסוכם אתו על כך. המעסיקה טענה, כי מדובר בתביעה טורדנית וחסרת תום לב, שכן העובד הוא שהחליט להתפטר ולאחר מכן פתח בהליכים שמטרתם עשיית הון על חשבונה. במקביל הגישה תביעה שכנגד לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה עקב מחיקת מידע רב שהיה שייך לה מהטלפון הנייד של העובד. נקבע, כי העובד רצה לסיים את עבודתו ואף הודיע על כך. אולם, לאחר שהתחוור לו כי אם יתפטר לא יקבל פיצויים, חזר בו והודיע על כך למנהליו. המעשה שהמעסיקה עשתה פסול מעיקרו שהרי לא נשמעו מצדה טענות ביחס לתפקודו ותרומתו של העובד במשך כל שנות עבודתו, וכשהבינה שהעובד לא מתפטר, מנעה ממנו להמשיך לעבוד אצלה ובכך הביאה במו ידיה להפסקת עבודתו בפועל. ביה"ד חייב את המעסיקה לשלם לעובד הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. כמו כן, התביעה שכנגד נדחתה, מאחר והמעסיקה לא הוכיחה תשתיות ראייתיות בעילות הנזק וגזל המידע שהועלו על ידה (סע"ש 58924-12-13, עוזי מרדכי גלימידי נ' קרל וייס בע"מ, מיום 2.10.2017).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שירן אוחיון – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
יום עיון מיוחד בנושא יום הבחירות, ובנושאים נוספים: שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי. הנכם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות מראש על מנת שנוכל להתייחס אליהן ביום העיון
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
יום עיון דיני עבודה בחירות 27.3
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית