אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1114 - 06/06/2017

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

ביקורת

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חודש הרמדאן. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימים אלה ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. עם זאת, יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר מיוחד מכוחו זכאי העובד ליום עבודה מקוצר.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 28.5.2017 פרסמה רשות המיסים חוזר בעניין חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה) המפרט את השינוי בנקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים עד גיל חמש בין השנים 2017 ו- 2018.

לחוזר רשות המסים – לחץ כאן
 
יישום ההסדר להשתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה בגופים נתמכים או מסובסדים

ביום 28.5.2017 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין השתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בגין ארוחות. בהתאם לחוזר, החל מיום 1.12.17 תשתתף המדינה בהוצאות העובדים, המועסקים במשרדים בהם חל הסדר הארוחות, בגין ארוחת צהריים במהלך יום העבודה, בסכום של עד 16.80 ש"ח לעובד ליום עבודה.

לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר- לחץ כאן
 
תכנית חדשה: קבלנים ויזמים שבאתר פעילותם אירעו תאונות עבודה ישלמו פרמיה גבוהה יותר לביטוח לאומי

שר העבודה והרווחה חיים כץ הורה לאנשי משרדו בשיתוף הביטוח הלאומי, לגבש תכנית לתמריץ כלכלי לצמצום תופעת הרשלנות בבטיחות בענף הבנייה, שפושה בקרב יזמים וקבלנים מעסיקים. הכוונה לגבש תכנית הוצגה בכנסת, בוועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבניין .

לחוזר במלואו – לחץ כאן
 
קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית - השלמת הנחיות לתשלום קצובת נסיעה לעובדים קיימים

ביום 28.5.2017 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית. בהתאם לחוזר, לעובדים קיימים שקיבלו קצובת נסיעה בכרטיס "חופשי-חודשי" בגין נסיעות ביותר מאזור אחד בתוך אותו מטרופולין עד 31/12/2015, תשולם קצובת נסיעה לפי תעריף חופשי-יומי לפי תעריפי הרפורמה, כפול כמות ימי עבודה בפועל (על פי דיווח), ולא פחות מתעריף חופשי חודשי.

לחוזר במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין פסק פיצוי בגובה 36,970 ש"ח למוכרת בגדים שפוטרה בעקבות הריונה

העובדת פוטרה כחודש לאחר תחילת העסקתה וטענה, כי פוטרה בעקבות הריונה. נקבע, כי העובדת אינה זכאית לזכויות מכח חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, וזאת משלא השלימה 6 חודשי העסקה לפחות לפי החוק, אלא כחודש ימי עבודה בלבד. אולם אין בכך לאיין את תביעתה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 האוסר על פיטורי עובדת בהריון, עקב הריונה. בית הדין שוכנע, כי בנסיבות המקרה פיטורי העובדת נעוצים בהריונה וחרף גרסת המעסיקה, כי פיטורי העובדת אינם קשורים כלל וכלל להריונה לא ניתן הסבר המניח את הדעת ומבהיר מדוע פוטרה העובדת מעבודתה. צוין כי החיפזון בסיום העסקת העובדת, משקף את הבהלה אליה נקלעה המעסיקה עת נודע דבר הריונה של העובדת וכי בשל כך ערכה לה הליך אינטנסיבי ומקוצר של סיום יחסי העבודה בין הצדדים, ללא עריכת שימוע או מתן הזדמנות להשמיע את טיעוניה בעניין הסיבה לפיטוריה. לאור האמור, בית הדין פסק לעובדת פיצוי בגין נזק ממוני, פיצוי בגין נזק לא ממוני לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכן פיצוי בגין העדר שימוע (סעש 19621-07-14, אנג'לה פינחסוב ושדולת הנשים נגד א.ש. ספיר שיווק טקסטיל בע"מ, מיום 28.12.2016).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן- גוגול – לחץ כאן
 
עובד הוכר כנפגע בתאונת עבודה בעקבות אירוע מוחי שעבר בביתו

העובד העביר הרצאה בפני גורמים שונים במשרד וכתוצאה מכך התרגש וחש בלחץ רב. בשובו הביתה עבר העובד אירוע מוחי והגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בו כנפגע עבודה. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו ועל כך הגיש העובד ערעור לבית הדין. בית הדין קיבל את תביעת העובד וקבע כי מדובר בתאונת עבודה. בפסיקתו התבסס בית הדין לעבודה על חוות הדעת של המומחים הרפואיים שמונו על ידו וקבע כי קיימת סבירות, במידה העולה על 50%, לקשר סיבתי בין האירוע החריג שעבר העובד בעבודתו לשבץ המוחי. היות והיה מדובר באירוע מלחיץ ובמעמד בו לא היה העובד רגיל להיות התקבלה ההנחה כי אילולא האירוע במקום העבודה יתכן והאירוע המוחי היה נדחה למועד מאוחר יותר ואף יתכן כי כלל לא היה מתרחש (ב"ל 38430-04-13, מ ד נגד במוסד לביטוח לאומי, מיום 14.03.2017).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רמי אלרוב – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
עמדות חייבות בדיווח - מע"מ ומכס - האם אתם ערוכים לדיווח לסוף חודש פברואר 2018?
סקירה רחבה של כל 13 העמדות החייבות בדיווח במע"מ אשר פורסמו ע"י רשות המסים בשנים 2016-2017, ואשר עוסקות בנושאים שונים, כגון: ניכוי מס תשומות, יבוא שירותים, החבות במע"מ בגין תקבולים שונים, דירות מגורים, שיעור המס החל על עסקאות שונות, אי תחולת הפטור שבס' 31(4), פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון ועוד; כמו כן נסקור את כל 19 העמדות החייבות בדיווח במכס אשר פורסמו בתקופה זו ואשר ביניהן ניתן למצוא התייחסות להכללת סכומים שונים בערך לצרכי מכס (כגון: אחריות, דמי הפצה, פרסום, תמלוגים ועוד), הנחות לצרכי מכס, תשלומים לצדדים קשורים, סוגיות סיווג ספציפיות וכד'.
סודות הגבייה האפקטיבית 2017
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, ותוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס בניית דשבורדים באמצעות טבלאות-ציר ניתוח נתונים חכם
טכניקה פשוטה ורבת עוצמה טבלאות הנתונים האינסופיות יהפכו ברגע לידע משמעותי לארגון ניצור דשבורד - להבנה מהירה של מגמות ודפוסים
ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד
מכללת חשבים שמחה להזמינכם לשני ימי השתלמות מקצועית בנושאים הנוגעים לכל מעסיק משלב קליטת העובד וההפקדות בקופות ועד לשלב של ניתוק יחסי עובד מעביד. בהשתלמות נבין את השינויים החלים כיום בעידן הממשק האחיד ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את הנושא של תפעול סליקה למעסיק ואת אופן התנהלות המעסיק מול הגורם המשווק והמתפעל.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
קורס הקלטות מאקרו
קורס הקלטות מאקרו מאפשר למשתמשי אקסל מנוסים ליצור אוטומציה שך תהליכים החוזרים על עצמם. הקלטת מאקרו יוצרת מעין תוכנה קטנה, והיא אחד הכלים העוצמתיים ביותר באקסל, שמאפשרת לחסוך שעות רבות של עבודה סיזיפית ולייעל את התוצרים, וזאת ללא כתיבת קוד VBA
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית