אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור כ הצג הכל
לעיתים מעבידים מחתימים את עובדיהם על הצהרה, לפיה קיבלו את הזכויות המגיעות להם ואין להם כל דרישה נוספת מהמעביד. משפט העבודה בוחן בקפידה את תוקפם של כתבי ויתור ובהתאם לפסיקה עובד אינו יכול לוותר על זכות שנקבעה בחוק מגן, או על זכות שהוא אינו מודע לה וחתימה על כתב ויתור אינה מונעת פניה לערכאות.
יום עיון דיני עבודה בחירות 27.3
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית