אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ו הצג הכל
מצב בו אדם מוותר על רשות שניתנה לו או על קניין שניתן לו. ישנן זכויות שניתנות לעובד מכח חוקי מגן, שהינן זכויות קוגנטיות, שלא ניתן להתנות עליהן או לוותר עליהן.
הנציגות הישירה של העובדים במקום העבודה וארגון של ארגון העובדים.ועד עובדים מטפל בכל תנאי העבודה ובעיות ביחסי עבודה של העובד ברמה המקומית במקום העבודה.לוועד עובדים מוקנות סמכויות שונות מכוח ההסכמים הקיבוציים שעליהם חתום ארגון העובדים, והחלים במקום העבודה, בין היתר, בכל הנוגע לענייני קבלה לעבודה וסיום יחסי העבודה.
משך הזמן שאדם עובד בעבודה מסוימת. הותק בדרך מתייחס למשך תקופת העבודה אצל המעביד או במקום העבודה.
יום עיון דיני עבודה בחירות 27.3
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית