אישור
דף הבית > חשבפדיה > משרת אמון
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

משרת אמון הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

אדם בעל תפקיד בכיר בהיררכיה ארגונית, שבסמכותו לקבוע את מדיניות הארגון, או כאשר הוא מבצע את מדיניות הארגון או ההנהלה יש לו שיקול דעת עצמאי בקבלת החלטות וביצוע פעולות הנובעות מאותה מדיניות גם כשהן נעשות מחוץ למסגרת המדיניות הקבועה. נהנה מחופש פעולה ועצמאות בקבלת החלטות, בעל סמכות להאציל סמכויות, ליתן הוראות לעובדים אחרים ולפקח עליהם. בעל אחריות אישית כלפי ההנהלה על פעולות הכפופים לו, נחשף או שותף לסודות בארגון.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית