אישור
דף הבית > חשבפדיה > תנאי עבודה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

,

פסיקה ● האם התקנת מצלמה במקום העבודה מזכה עובד להתפטר בדין מפוטר? - אייזגר אוסנת● תנאי עובדי חברת כח אדם הושוו לתנאי העובדים במקום העבודה - גלעד גולדברג , לירן דדון , ירון אבהר , שלומי מאיש● שינוי סדרי עבודתו של עובד משמרות ייעשה, בתנאי שלא ייפגע שכרו של העובד - מדינת ישראל● העברת עובד מתפקידו, בנסיבות מוצדקות, הנה בגדר הפררוגטיבה הניהולית השמורה למעסיק - ג'וזיאן יעקביאן● מעביד שלא איפשר לעובדו לשבת במהלך יום העבודה יפצה את העובד ב-100,000 ש"ח - יעקב זואילי● בית הדין הארצי קבע כי בהחלטת ניוד של עובד לתפקיד חדש, המעסיק מחויב לשמור על תנאי העסקה קודמים ולא לשנותם באופן חד צדדי - אורט ישראל (חל"צ) המערערת בתיק ע"ע 7549-12-13
מחשבונים וטבלאות מידע ● תעריפי שכר במגזר הציבורי
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא תנאי עבודה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד