אישור
דף הבית > חשבפדיה > תנאי עבודה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

,

פסיקה ● האם התקנת מצלמה במקום העבודה מזכה עובד להתפטר בדין מפוטר? - אייזגר אוסנת● תנאי עובדי חברת כח אדם הושוו לתנאי העובדים במקום העבודה - גלעד גולדברג , לירן דדון , ירון אבהר , שלומי מאיש● שינוי סדרי עבודתו של עובד משמרות ייעשה, בתנאי שלא ייפגע שכרו של העובד - מדינת ישראל● העברת עובד מתפקידו, בנסיבות מוצדקות, הנה בגדר הפררוגטיבה הניהולית השמורה למעסיק - ג'וזיאן יעקביאן● מעביד שלא איפשר לעובדו לשבת במהלך יום העבודה יפצה את העובד ב-100,000 ש"ח - יעקב זואילי● בית הדין הארצי קבע כי בהחלטת ניוד של עובד לתפקיד חדש, המעסיק מחויב לשמור על תנאי העסקה קודמים ולא לשנותם באופן חד צדדי - אורט ישראל (חל"צ) המערערת בתיק ע"ע 7549-12-13
מחשבונים וטבלאות מידע ● תעריפי שכר במגזר הציבורי
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא תנאי עבודה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד