אישור
דף הבית > חשבפדיה > תגמולי מילואים
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

תגמולי מילואים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עובד זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופה של שירות מילואים.

תגמולי המילואים מחושבים על בסיס ההכנסה החייבת בדמי בטוח ברבע השנה שקדם לשרות המילואים.

התגמול נועד לפצות עובד על הפסד שכר עבודה, שנגרם לו עקב שירותו במילואים.

המעביד ישלם את תגמולי המילואים במועד שבו הייתה משתלמת לעובד משכורתו הרגילה, והמוסד לביטוח לאומי ישלם למעביד את התגמולים בהתאם לתביעה שמגיש העובד.

המעביד חייב לשלם לעובד ששירת במילואים על חשבוןתגמולי המילואים, סכום בגובה השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

המעביד יעביר לעובד את יתרת התגמול, קרי את ההפרש בין התגמול שהועבר לעובד כמפורט לעיל לבין התשלום שהועבר למעביד מהמוסד לביטוח לאומי. בחישוב ההפרש לא יילקח בחשבון סכום ששולם לעובד עקב עבודתו וסכום שהיה משולם לעובד בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו.

דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה וחובה לפרט בתלוש השכר של העובד את התשלומים שהמעביד שילם על חשבון התגמול ואת יתרת התגמול שהועברה לעובד.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית