אישור
דף הבית > חשבפדיה > שעות עבודה ומנוחה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע מסגרת וגבולות לשעות העבודה, לימי העבודה, לימי ולשעות המנוחה להן זכאי העובד. החוק מגביל את מספר השעות, הן השבועיות והן היומיות בהן מותר למעביד להעסיק את העובד.

החוק מציין באילו מקרים תותר העסקת עובד בשעות נוספות ובימי המנוחה ומהו הגמול שישתלם לעובד בשל כך .

כמו חלק גדול מחוקי העבודה, גם חוק זה מעניק לעובד את ההגנה והזכויות המינימליות, מהן אין לגרוע, אך ניתן להוסיף עליהן בהסכם/הסדר קיבוצי או בחוזה אישי.

 

פסיקה ● עובדת, שנפגעה בנופש מטעם העבודה, אינה זכאית לדמי פגיעה - המוסד לביטוח לאומי● האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובד המבצע את עבודתו מחוץ לחצרי המעביד? - טפקו - ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים לשמירת איכות הסביבה בע"מ● הגדרת "מנהל" לעניין תחולת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה - אפרים אלדר● בית הדין הרשיע בעל קיוסק אשר העסיק את בנו במנוחה השבועית - מדינת ישראל - משרד התמ"ת● עובדת בענף הסיעוד זכאית לתשלום עבור עבודה במנוחה שבועית - Lilia Rus, ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר בני אטלס
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שעות עבודה ומנוחה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד