אישור
דף הבית > חשבפדיה > שעות עבודה ומנוחה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע מסגרת וגבולות לשעות העבודה, לימי העבודה, לימי ולשעות המנוחה להן זכאי העובד. החוק מגביל את מספר השעות, הן השבועיות והן היומיות בהן מותר למעביד להעסיק את העובד.

החוק מציין באילו מקרים תותר העסקת עובד בשעות נוספות ובימי המנוחה ומהו הגמול שישתלם לעובד בשל כך .

כמו חלק גדול מחוקי העבודה, גם חוק זה מעניק לעובד את ההגנה והזכויות המינימליות, מהן אין לגרוע, אך ניתן להוסיף עליהן בהסכם/הסדר קיבוצי או בחוזה אישי.

 

פסיקה ● עובדת, שנפגעה בנופש מטעם העבודה, אינה זכאית לדמי פגיעה - המוסד לביטוח לאומי● האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובד המבצע את עבודתו מחוץ לחצרי המעביד? - טפקו - ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים לשמירת איכות הסביבה בע"מ● הגדרת "מנהל" לעניין תחולת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה - אפרים אלדר● בית הדין הרשיע בעל קיוסק אשר העסיק את בנו במנוחה השבועית - מדינת ישראל - משרד התמ"ת● עובדת בענף הסיעוד זכאית לתשלום עבור עבודה במנוחה שבועית - Lilia Rus, ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר בני אטלס
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שעות עבודה ומנוחה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד