אישור
דף הבית > חשבפדיה > שכר מינימום לנוער
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

שכר מינימום לנוער הצג הכל

חקיקה
פסיקה
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נוער עובד זכאי לשכר מינימום, ככל עובד אחר, אולם שיעורו נמוך משכר המינימום הרגיל, והוא נקבע באחוזים בהתאם לגילו של הנער.

בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) התשמ"ח- 1987 נקבע, כי עד גיל 16 שכר המינימום לנוער מהווה 70% משכר המינימום במשק, עד גיל 17 שכר המינימום לנוער מהווה 75% משכר המינימום במשק, עד גיל 18 שכר המינימום לנוער מהווה 83% משכר המינימום במשק.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית