אישור
דף הבית > חשבפדיה > שכר מינימום
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

שכר שכל עובד זכאי לקבל לפחות אותו. בהתאם להסדרי ההעסקה השונים נקבע שכר מינימום לחודש, ליום ולשעה.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 קובע רצפת שכר מסוימת, שממנה אסור למעביד לרדת. החוק נועד לשם הבטחת זכותו של עובד לקיום ולפרנסה בכבוד מעבודתו, וכן למניעת ניצול בלתי הוגן ע"י המעבידים.

חוק שכר מינימום בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח חוק אחר, חוזה עבודה, הסכם או הסדר קיבוצי, ולא לגרוע ממנו.

זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור, כלומר - אין תוקף להסכמה של עובד, לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוךמשכר מינימום.

 

 

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שכר מינימום לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד