אישור
דף הבית > חשבפדיה > שכר מינימום
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

שכר שכל עובד זכאי לקבל לפחות אותו. בהתאם להסדרי ההעסקה השונים נקבע שכר מינימום לחודש, ליום ולשעה.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 קובע רצפת שכר מסוימת, שממנה אסור למעביד לרדת. החוק נועד לשם הבטחת זכותו של עובד לקיום ולפרנסה בכבוד מעבודתו, וכן למניעת ניצול בלתי הוגן ע"י המעבידים.

חוק שכר מינימום בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח חוק אחר, חוזה עבודה, הסכם או הסדר קיבוצי, ולא לגרוע ממנו.

זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור, כלומר - אין תוקף להסכמה של עובד, לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוךמשכר מינימום.

 

 

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שכר מינימום לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד