אישור
דף הבית > חשבפדיה > שוויון הזדמנויות בעבודה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

שוויון הזדמנויות בעבודה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עיקרון, לפיו יש לתת לכל אדם הזדמנות שווה לקבלת עבודה ולהתקדמות בעבודה. מעיקרון זה נגזרים האיסור על אפליה והתמיכה בהעדפה מתקנת.

בפסיקה נקבע, כי שוויון משמעותו יחס שווה לשווים, ויחס שונה לשונים. הפליה משמעותה יחס שונה אל שווים, ויחס שווה אל שונים. לשם השגת השוויון נדרש לפעול מתוך שונות. לא כל טיפול שונה הוא טיפול מפלה. עקרון השוויון מבוסס, איפוא, על תפיסת הרלוונטיות. בפסיקה נקבע, שהפליה היא הבחנה בין אנשים או בין עניינים מטעמים לא ענייניים.

כל עובד זכאי, כי ההחלטות המתקבלות בעניינו יתקבלו בשוויון. החלטה מפלה היא החלטה פסולה. עובד המופלה צריך להוכיח בבית הדין, כי ביחס לחבריו לעבודה הוא משתייך לקבוצת שיווין, ובניגוד לאחרים מופלה לרעה. במקרה שבו עובד מביא ראשית ראיה התומכת בטענה שהופלה, נטל ההוכחה עובר למעסיק להוכיח כי לא התקיימה אפליה.

פסיקה
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית