אישור
דף הבית > חשבפדיה > שבוע עבודה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

שבוע עבודה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

בחוק שעות עבודה ומנוחה נקבע, כי שבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות. עם זאת, צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה ל- 43 שעות קיצר את שעות העבודה במשק (למעט חריגים) ל- 43 שעות בשבוע. הצו חל על כלל המשק מיום 1.7.2000, אולם חלק ניכר מהמגזרים במשק עברו כבר ביולי 1997 לשבוע עבודה של 43 שעות.

הגדרת שבוע עבודה בחוק ובצו ההרחבה נועדה לקבוע מכסה מקסימלית לשבוע העבודה, כך שעבודה מעבר למכסה זו תיחשב לעבודה בשעות נוספות. עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם קיבוצי/צו הרחבה בהסכם או נוהג במקום העבודה תחום שונה לשבוע עבודה מזה הקבוע בחוק. יודגש, כי קביעת תחום שונה לשבוע עבודה יכולה רק לקצר את שבוע העבודה מהקבוע בצו, שכן לא ניתן לקבוע תחום שעות שבועי העולה על הקבוע בצו ההרחבה מאחר ומדובר בזכות מחוקי המגן.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית