אישור
דף הבית > חשבפדיה > קבלן כוח אדם
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

קבלן כוח אדם הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
ערכים מקושרים

מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם.

בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, נקבעו מספר קריטריונים לבחינת השאלה מיהו המעסיק האמיתי כאשר מדובר במשולש העסקה – עובד, חברת כוח אדם ומשתמש.

גם כאשר המעסיק הוא חברת כוח אדם קיימות הוראות חקיקה שונות המטילות אחריות לזכויות העובדים גם על המעסיק בפועל, בין היתר, במסגרת החוק להגברת האכיפה, חוק עבודת נשים וחוק שכר מינימום.

פסיקה
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית