אישור
דף הבית > חשבפדיה > צורות העסקה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

בעת קבלתו של עובד לעבודה יש להגדיר עימו את אופן העסקתו – תפקידו של העובד, היקף המשרה (מלאה/חלקית), אופן תשלום השכר (חודשי/שעתי/יומי), תקופת העסקתו (כאשר מדובר בחוזה לתקופה קצובה) וכיו"ב.

בנוסף יש לבדוק האם מדובר בעובד זר, עובד שטחים, נער/ה ועוד.

מסגרת התנאים שיקבעו להעסקת העובד תשפיע על זכויותיו ואופן חישובן במהלך יחסי עובד מעביד ובסיומם.

פסיקה ● כיצד יחושבו פיצויי הפיטורים לעובדת, אשר הועסקה בתחילה במשרה מלאה במשכורת חודשית, ולאחר מכן שולם שכרה על בסיס של שעה? - מנפאואר (ישראל) בע"מ● ההבדל בין "מתנדב" לבין "עובד" - מעלוף אלכסנדר● האחריות לוודא, כי העסקת עובדים זרים נעשית כדין, מוטלת על המעסיק בפועל ואין הוא יכול לפטור עצמו בגלגולה לפתחו של קבלן כוח אדם - מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה● חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול על מנהל בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי - רפאל יהושע
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא צורות העסקה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד