אישור
דף הבית > חשבפדיה > צורות העסקה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

בעת קבלתו של עובד לעבודה יש להגדיר עימו את אופן העסקתו – תפקידו של העובד, היקף המשרה (מלאה/חלקית), אופן תשלום השכר (חודשי/שעתי/יומי), תקופת העסקתו (כאשר מדובר בחוזה לתקופה קצובה) וכיו"ב.

בנוסף יש לבדוק האם מדובר בעובד זר, עובד שטחים, נער/ה ועוד.

מסגרת התנאים שיקבעו להעסקת העובד תשפיע על זכויותיו ואופן חישובן במהלך יחסי עובד מעביד ובסיומם.

פסיקה ● כיצד יחושבו פיצויי הפיטורים לעובדת, אשר הועסקה בתחילה במשרה מלאה במשכורת חודשית, ולאחר מכן שולם שכרה על בסיס של שעה? - מנפאואר (ישראל) בע"מ● ההבדל בין "מתנדב" לבין "עובד" - מעלוף אלכסנדר● האחריות לוודא, כי העסקת עובדים זרים נעשית כדין, מוטלת על המעסיק בפועל ואין הוא יכול לפטור עצמו בגלגולה לפתחו של קבלן כוח אדם - מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה● חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול על מנהל בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי - רפאל יהושע
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא צורות העסקה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד