אישור
דף הבית > חשבפדיה > צו הרחבה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

צו הרחבה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
ערכים מקושרים

עפ"י חוק הסכמים קיבוציים, שר התמ"ת רשאי להרחיב תחולה של הוראה או מספר הוראות בהסכם הקיבוצי על ענף מסוים או על כלל המשק. ההוראות המורחבות נקראות "צו הרחבה". השר הפעיל את סמכותו כאמור, והרחיב הוראות מהסכמים קיבוציים בענפים שונים במשק.

צו ההרחבה נועד להגן מצד אחד על עובדים שמעבידיהם אינם מאוגדים בארגון מעבידים כלשהו, ולהחיל עליהם הוראות מההסכם הקיבוצי של הענף אליו הם משתייכים. לפיכך, ישנם מעבידים אשר על אף שאינם חברים בארגון מעבידים, יחולו עליהם הוראות צווי הרחבה שונים. כלומר, מעביד המשתייך לענף מסוים אשר הוחל עליו צו הרחבה, כדוגמת ענף הפלסטיקה, ענף העץ, ענף המתכת והחשמל וכיו"ב, יהיה מחויב לפעול עפ"י הוראות צו זה.

יש לציין, כי ישנם מספר צווי הרחבה כלליים, אשר הוראותיהם הורחבו על ידי השר והוחלו על כלל המשק, כגון צו הרחבה בדבר הוצאות הבראה; צו הרחבה בדבר החזר הוצאות נסיעה, צו הרחבה בדבר תוספת יוקר וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית