אישור
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

פנסיה הצג הכל

פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מושג כולל המתייחס לגמלה המשולמת לאדם לאחר פרישתו מעבודתו עקב הגיעו לגיל פרישה או בעקבות אבדן כושר עבודה או תשלום המשולם לשאירו.

לרוב נערך ההסדר הפנסיוני במסגרת של קופת גמל המכונה 'קרן פנסיה', כאשר הרציונאל הנו הבטחת המשך זרם הכנסות חליפי שיבוא במקום מקור ההכנסה שנפסק בעת פרישה/מוות/נכות.

סוגי הסדרים פנסיונים

פנסיית זקנה

פנסיה המשולמת לפנסיונר לכל ימי חייו, החל מיום הגיעו לגיל פרישה.

גובה הפנסיה שווה למשכורת הקובעת כפול אחוז הפנסיה. אחוז הפנסיה לפנסיונר בפרישה רגילה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן הפנסיה, כאשר הצבירה המקובלת בקרנות הפנסיה הוותיקות היא 2% לשנה, עד למקסימום של 70% לו זכאי עובד לאחר 35 שנות חברות בקרן.

משיקולים חברתיים נתאפשרה בעבר צבירה מהירה יותר למצטרפים לקרן בגיל מבוגר. בקרנות הפנסיה החדשות שיעור הצבירה תלוי בגיל העובד בעת הצבירה: לצעירים ניתן שיעור גבוה, והוא הולך ופוחת עם עליית גילו של העובד.

פנסיית נכות

פנסיה המשולמת, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה, לעובד שכושר ההשתכרות שלו הצטמצם כתוצאה מנכות או מחלה.

פנסיית שאירים

במסגרת תוכנית פנסיית יסוד משולמת פנסיית שאירים לשאיריו של פנסיונר שנפטר (אך לא לשאיריו של עובד שנפטר).

במסגרת תוכניות פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית משולמת פנסיית שאירים גם לשאיריו של עובד שנפטר.

פנסיית שאירים פטורה מדמי ביטוח-לאומי, ממס מעסיקים וממס שכר, וכן היא פטורה ממס הכנסה עד לגובה קצבה מזכה. גובהה של פנסיית השאירים נקבע בתוכנית הפנסיה, כפונקציה של השכר או הפנסיה ששולמו למנוח והרכבם של השאירים.

פנסיה מקיפה

תוכנית פנסיה שבמסגרתה מקבלת קרן הפנסיה ניכוי מהעובד, והפרשת מעביד הן לתגמולים והן על חשבון (או במקום) כספי הפיצויים של העובד. בתמורה מקבל העובד זכות לקבלת פנסיית זקנה עם הגיעו לגיל פרישה, והבטחה לתשלום פנסיה לו עצמו במקרה של נכות, או לשאיריו לאחר מותו, גם אם נפטר בטרם הגיע לגיל פרישה.

פנסיית יסוד

סוג של פנסיה, שבמידה רבה היא נחלת העבר, מאחר שהיא אינה מקבלת עמיתים חדשים מאז שנת 1979, השנה בה נחתם הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות התעשיינים לבין הסתדרות העובדים ו"מבטחים", בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה.

במסגרת פנסיית יסוד, העובד יהיה זכאי לתשלום קצבה עת פרישתו לגמלאות בהגיעו לגיל פרישה בלבד. אין העובד זכאי במסגרתה לקצבה בפרישה מוקדמת מחמת נכות או מחלה. כמו כן, לא מקנה מסלול זה קצבה לשאיריו של העובד לאחר מותו, וזאת בניגוד לפנסיה מקיפה.

פנסיה מוקדמת

הפסקת עבודה המלווה בקבלת גמלה לפני המועד הקבוע לכך בהסכם העבודה, כלומר לפני הגעת העובד לגיל פרישה.

פרישה מוקדמת נוצרת בשני מצבים: ביוזמת העובד, המתקשה להמשיך בעבודתו בגיל מתקדם. הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש על-ידי קרן הפנסיה שבה הוא חבר. הגיל המינימלי ליציאה לפנסיה מוקדמת קבוע בתקנון של קרן הפנסיה, המכילות גם טבלאות לחישוב שיעור הפנסיה המופחת הניתן בנסיבות אלה; ביוזמת המעביד, הרואה בכך דרך להקטנת מצבת העובדים, כתחליף לפיטורי צמצום.

הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש על-ידי מעבידו לשעבר עד הגיעו לגיל פרישה.

פנסיה תקציבית

פנסיה שהכספים המשמשים לתשלומה באים מתקציבו השוטף של המעביד לשעבר, להבדיל מפנסיה צוברת, שהכספים המשמשים לתשלומה נצברים במהלך שנות העבודה בקרן שנועדה לכך (קרן פנסיה).

פנסיה תקציבית ניתנת לעובדי המדינה, ולעובדים בתאגידים ציבוריים שונים. תנאיהם של עובדי המדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית קבועים בחוק שירות המדינה (גמלאות).

זכויות המבוטח בשיטה זו דומות בעקרונותיהן לאלה של החבר בקרן פנסיה מקיפה, אך הן מושגות ללא ניכוי משכרו של העובד.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית