אישור
דף הבית > חשבפדיה > פיצויי הלנה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

פיצויי הלנה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מטרתו העיקרית של חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 היא להבטיח את תשלום השכר ופיצויי הפיטורים במועדם ולמנוע הלנה.

החוק מטיל על המעביד תשלום פיצויי הלנה, ההולך וגדל ככל שמתארכת תקופת הלנת השכר/פיצויי הפיטורים, ובכך שואף להפוך את ההלנה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית ולהרתיע את המעבידים מאי-תשלום שכר ופיצויי פיטורים.

סעיף 9 לחוק הגנת השכר קובע, כי המועד לתשלום השכר החודשי הוא עם תום החודש בעדו הוא משתלם. עם זאת, שכר ייחשב למולן, רק אם לא ישולם תוך תשעה ימים מהמועד לתשלומו. בחוק הותוו שתי דרכים לחישוב פיצויי ההלנה, ונקבע, כי הסכום הגבוה יותר, שיתקבל מבין שתי דרכי החישוב, יתווסף לשכר המולן.

לעניין פיצויי פיטורים נקבע, כי על המעביד לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים תוך 15 יום ממועד סיום יחסי עובד מעביד, או במועד מאוחר יותר בנסיבות מיוחדות בהתאם לקבוע בחוק.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית