אישור
דף הבית > חשבפדיה > פדיון חופשה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

פדיון חופשה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

כאשר עובד חדל לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום הפסקת עבודתו ישולם לו על ידי מעבידו 'פדיון חופשה' בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משולמים לעובד, אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד (סעיף 13 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951).

החוק אינו מתיר לפדות חופשה בתשלום במהלך עבודתו של העובד, מבלי שהעובד יצא לחופשה. איסור זה עולה בקנה אחד עם מטרת החוק - שהעובד אכן ינצל את זכותו ויצא לחופשה בפועל.

יודגש, כי הדברים האמורים מתייחסים אך ורק לימי חופשה מכוח החוק, ואינם חלים על ימי חופשה חוזיים, העודפים על ימי החופשה המחויבים על פי חוק.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית