אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובד עצמאי
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

עובד עצמאי הצג הכל

פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מי שאינו מועסק כשכיר אצל מעביד, אלא עומד ברשות עצמו , כגון סוחר, תעשיין, חקלאי, עורך דין פרטי וכיו"ב.

בתחום משפט העבודה קיימת חשיבות רבה לקביעה אם היחסים בין שני צדדים הינם יחסי עובד - מעביד, או שמא מבצע העבודה הוא קבלן עצמאי, סוכן, נאמן, שותף או "משתתף חופשי". חשיבות העניין נובעת מן העובדה שרק "עובד" נהנה מהגנת חוקי המגן של משפט העבודה, ומזכויות סוציאליות המוענקות מכח חוק או מכח הסכם קיבוצי.

היותו של אדם "עובד" הינו דבר הקרוב לסטטוס. מעמד כגון זה אינו נוצר או מבוטל בהסכם בין הצדדים, ולא הגדרת הצדדים את מעמד מבצע העבודה, היא אשר תקבע אם מדובר ב"עובד" או "עצמאי".

על מנת לקבוע את מעמדו של אדם כ"עובד" או כ"עצמאי" יש לבחון נסיבות כל מקרה לגופו, על פי היחסים ששררו בפועל בין הצדדים. קיימים מספר מבחנים, שנקבעו בפסיקה, חלקם עיקריים וחלקם מבחני עזר, בהם נעזרים על מנת לבחון את השאלה אם מתקיימים יחסי עובד - מעביד. יש להדגיש, כי גם מבחנים אלו אינם מספקים נוסחה ברורה וחד משמעית לקביעת הסוגיה. כל מבחן מהווה סממן בעל משקל וערך המשתנה בהתאם לנסיבות המקרה.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית