אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובד שטחים
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

עובד שטחים הצג הכל

חוזרים
פסיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

כינוי לעובדים ערבים, תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, המועסקים בשטחי ישראל ע"י מעסיקים ישראלים. העסקתם של עובדי שטחים בישראל מותרת בתנאי שנשלחו לעבודה באמצעות לשכת התעסוקה.

תשלום שכרם של עובדי שטחים אינו מבוצע ישירות על ידי המעביד, אלא באמצעות מדור התשלומים (מת"ש) של שירות התעסוקה.

חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הנם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.

החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים נוקטים במונח "עובד", ואינם מבחינים בין עובד שטחים לבין עובד אזרח/תושב ישראל.

לפיכך, עובדי שטחים העובדים בישראל, ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת וכיו"ב.

כאמור, תשלום שכרם של עובדי שטחים מתבצע ע"י מדור התשלומים. על המעביד להעביר לשירות התעסוקה את שכר העובד (ברוטו), ושירות התעסוקה משלם לעובד את שכרו, לאחר שהוא מנכה ממנו את הניכויים הנדרשים: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, קרן פנסיה, מס ארגון וביטוח בריאות.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית