אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובד יומי
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

עובד יומי הצג הכל

חוזרים
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

בחוקי העבודה קיימת אבחנה בין "עובד במשכורת" לבין "עובד בשכר", כדוגמת עובד יומי או שעתי, וזאת לנוכח ההבדלים בין הזכויות המגיעות לשני סוגי העובדים.

עם זאת יצוין, כי בחוקים אין הגדרה מפורשת לשני סוגי העובדים או התייחסות למהות האבחנה ביניהם, למעט הגדרה כללית הקובעת, כי "עובד במשכורת" הנו עובד אשר משכורתו משתלמת על בסיס חודשי, וכי "עובד בשכר" הנו עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם שלא על בסיס חודשי.

הכלל הוא, כי האבחנה בין סוגי העובדים נעשית בהתאם ליחידת הזמן שבעבורה מקבל העובד תשלום כדלקמן: עובד במשכורת - עובד אשר משכורתו משתלמת אחת לחודש, בשיעור קבוע, ללא זיקה למספר ימי העבודה שבאותו חודש. עובד בשכר - ( יומי או שעתי), עובד אשר  משכורתו משתלמת בהתאם לשעות או לימים אשר עבד בפועל.

השכר עשוי להשתנות מדי חודש בהתאם לשעות  או ימי העבודה שיבצע  העובד בפועל.

 

 

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית