אישור
דף הבית > חשבפדיה > עבודת נשים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 מסדיר את תנאי ההעסקה המיוחדים לנשים עובדות בשלושה תחומים:

1. עבודות אסורות ומוגבלות

2. עבודת לילה

3. זכויות הקשורות להריון והורות

התחום העיקרי המוסדר בחוק הוא הזכויות המוקנות לעובדות/ים בקשר להורות – זכויות בתקופת טיפולי פוריות, זכויות בהריון, זכויות אחרי לידה, זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה.

 

פסיקה ● בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי לא ניתן להמיר, את תקופת איסור הפיטורים לאחר חופשת לידה, בתשלום חד-פעמי - אורלי מורי● שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת הלידה, במהלך התקופה המוגנת, מהווה פיטורים - 1. המאירי הסעות ושירותים בע"מ 2. המאירי ש.ה השקעות בע"מ 3. שרה המאירי● האם עובדת שהתפטרה לאחר לידה על מנת לטפל בילדה, ועשרה ימים לאחר ההתפטרות החלה לעבוד במקום עבודה אחר, בהיקף משרה קטן יותר, זכאית לפיצויי פיטורים - דינה חבה● הממונה על חוק עבודת נשים לא תתיר פיטורי עובדת בהריון בדיעבד אלא בתנאים הקבועים בסעיף 9ב לחוק עובדת נשים - יהב שירותי כ"א בע"מ● ההגנה המוקנית לעובדת בהריון מפני פיטורים הנה הגנה אבסולוטית כשהפיטורים נובעים מההריון, או בקשר להריון, ובמקרה כזה גם השר אינו רשאי לשלול הגנה זו בהיתר פיטורים - מרכז סיעודי נאות השרון בע"מ ,● בית הדין הארצי קבע, כי אין חובה על מועמדת לעבודה לגלות את דבר הריונה במהלך ראיון עבודה, אלא במקרים חריגים המתחייבים מאופייה או מהותה של המשרה - נאמן יעוץ והכוונה לגיל זהב בע"מ
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עבודת נשים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד