אישור
דף הבית > חשבפדיה > עבודת נשים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 מסדיר את תנאי ההעסקה המיוחדים לנשים עובדות בשלושה תחומים:

1. עבודות אסורות ומוגבלות

2. עבודת לילה

3. זכויות הקשורות להריון והורות

התחום העיקרי המוסדר בחוק הוא הזכויות המוקנות לעובדות/ים בקשר להורות – זכויות בתקופת טיפולי פוריות, זכויות בהריון, זכויות אחרי לידה, זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה.

 

פסיקה ● בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי לא ניתן להמיר, את תקופת איסור הפיטורים לאחר חופשת לידה, בתשלום חד-פעמי - אורלי מורי● שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת הלידה, במהלך התקופה המוגנת, מהווה פיטורים - 1. המאירי הסעות ושירותים בע"מ 2. המאירי ש.ה השקעות בע"מ 3. שרה המאירי● האם עובדת שהתפטרה לאחר לידה על מנת לטפל בילדה, ועשרה ימים לאחר ההתפטרות החלה לעבוד במקום עבודה אחר, בהיקף משרה קטן יותר, זכאית לפיצויי פיטורים - דינה חבה● הממונה על חוק עבודת נשים לא תתיר פיטורי עובדת בהריון בדיעבד אלא בתנאים הקבועים בסעיף 9ב לחוק עובדת נשים - יהב שירותי כ"א בע"מ● ההגנה המוקנית לעובדת בהריון מפני פיטורים הנה הגנה אבסולוטית כשהפיטורים נובעים מההריון, או בקשר להריון, ובמקרה כזה גם השר אינו רשאי לשלול הגנה זו בהיתר פיטורים - מרכז סיעודי נאות השרון בע"מ ,● בית הדין הארצי קבע, כי אין חובה על מועמדת לעבודה לגלות את דבר הריונה במהלך ראיון עבודה, אלא במקרים חריגים המתחייבים מאופייה או מהותה של המשרה - נאמן יעוץ והכוונה לגיל זהב בע"מ
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עבודת נשים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד