אישור
דף הבית > חשבפדיה > עבודת נוער
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

נער עובד הנו עובד שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנה. תנאי עבודה מיוחדים לנערים עובדים נקבעו בחוק עבודת הנוער ובחוק החניכות.

על-פי חוקים אלה עבודת ילדים שגילם נמוך מ- 15 שנה אסורה (למעט חריגים שזכו להיתר אישי משר התעשייה, המסחר והתעסוקה).

ילד שמלאו לו 14 שנה מותר להעסיק בזמן חופשת לימודים. נאסרה העסקת נוער בעבודות מסוימות, לשם הגנה על בריאותו, וכן מוטלות הגבלות מיוחדות על שעות העבודה של נער עובד.

חוזרים ● משרד הכלכלה ושירות התעסוקה בפניה לבני הנוער העובדים ולמעסיקיהם: אין יותר צורך להגיע ללשכות שירות התעסוקה בכדי לקבל פנקס עבודה – אישור רפואי וצילום תעודת זהות של הנער/ה העובדים או של הוריהם מספיקים● איך להימנע מהעסקה לא חוקית של בני נוער (7.8.11)● בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הרשיע אב בהעסקת בנו במנוחה השבועית● התאמות במדיניות אכיפת חוק עבודת נוער● הבהרת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לעניין שינוי תעדוף האכיפה הפלילית של חוק עבודת נוער● לקראת החופש הגדול משיק משרד הכלכלה אפליקציית זכויות לבני נוער עובדים בגרסא חדשה + גרסה עדכנית גם בשפה הערבית - בדיקת משרד הכלכלה מגלה - נוער שעשו שימוש באפליקציה שיפרו את הכנסתם ב – 500 ש"ח בממוצע (12.6.13)● עבודת בני נוער בחופשת הקיץ
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עבודת נוער לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד