אישור
דף הבית > חשבפדיה > סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לכל קרן אחרת - לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על הצדדים או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה ואושר.

במקרים אלה, ובמקרים אלה בלבד, פיצויי הפיטורים המופקדים בקרנות תגמולים/ פנסיה יכולים לבוא במקום פיצויי הפיטורים.

ב- 30.9.98 פורסם אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים . אישור זה ניתן באופן כללי לכל מעביד שיענה על התנאים הנקובים בו ואינו מחייב כל מעביד לפנות בנפרד לקבלת אישור (כפי שהיה עד למועד פרסום האישור).

כאשר ההפקדה לפיצויים אינה עונה על התנאים לעיל, הכלל הוא כי כאשר קיימת הפקדה ישירה לעניין פיצויי פיטורים, יבואו כספים אלה על חשבון פיצויי הפיטורים (להבדיל מ"במקום", כאשר התמלאו הוראות סעיף 14).

אם הכספים אשר הצטברו בקרן, אינם מגיעים לגובה סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד על פי חוק, והעובד מסיים לעבוד בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, על המעביד לשלם לעובד את ההפרש עד לשיעור הפיצויים הקבוע לחוק.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית