אישור
דף הבית > חשבפדיה > סביבת עבודה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

סביבת עבודה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
ערכים מקושרים

אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסקים דיני עבודה הוא מהות הקשר בין המעסיק לבין עובדיו.

במסגרת יחסי עובד-מעביד, מחויב המעסיק לקיים את הוראות חוקי המגן במשפט העבודה ובאמצעותם גם לדאוג לעובדיו בשני מישורים עיקריים.

במישור האחד, מחויב המעסיק לדאוג לבטיחות וביטחון אישי במקום העבודה. במסגרת זו, קיימות מספר חובות על המעסיק כלפי עובדיו. לדוגמא: על המעסיק להעמיד לרשות עובדיו במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן המעביד יצליח להוכיח, כי ביצועה הרגיל של העבודה אינו מתאפשר בישיבה.

כמו כן, על המעסיק לוודא שיש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, להסדיר במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו את נושא הפסקות העישון וכו'.

במישור נוסף, מחויב המעסיק לדאוג לשמירה על אווירה לא עוינת ונינוחה לעובדיו במקום העבודה, כגון: החובה לנקוט אמצעים שתכליתם למנוע הטרדה מינית במקום העבודה, לשמור ולא לפגוע בפרטיותם של העובדים באמצעות קביעת מדיניות ברורה ומוסכמת בנוגע לחדירת המעסיק לתיבות הדואר האלקטרוני של העובדים.

כמו כן, מחויב המעביד להתנהגות זהירה בהקשר של עריכת בדיקת פוליגרף, לא לחייב את העובדים להיחשף לבדיקות רפואיות וכו'.

 

 

 

 

פסיקה
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית