אישור
דף הבית > חשבפדיה > סביבת עבודה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסקים דיני עבודה הוא מהות הקשר בין המעסיק לבין עובדיו.

במסגרת יחסי עובד-מעביד, מחויב המעסיק לקיים את הוראות חוקי המגן במשפט העבודה ובאמצעותם גם לדאוג לעובדיו בשני מישורים עיקריים.

במישור האחד, מחויב המעסיק לדאוג לבטיחות וביטחון אישי במקום העבודה. במסגרת זו, קיימות מספר חובות על המעסיק כלפי עובדיו. לדוגמא: על המעסיק להעמיד לרשות עובדיו במקום העבודה מושב לעבודה ולא למנוע ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן המעביד יצליח להוכיח, כי ביצועה הרגיל של העבודה אינו מתאפשר בישיבה.

כמו כן, על המעסיק לוודא שיש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, להסדיר במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו את נושא הפסקות העישון וכו'.

במישור נוסף, מחויב המעסיק לדאוג לשמירה על אווירה לא עוינת ונינוחה לעובדיו במקום העבודה, כגון: החובה לנקוט אמצעים שתכליתם למנוע הטרדה מינית במקום העבודה, לשמור ולא לפגוע בפרטיותם של העובדים באמצעות קביעת מדיניות ברורה ומוסכמת בנוגע לחדירת המעסיק לתיבות הדואר האלקטרוני של העובדים.

כמו כן, מחויב המעביד להתנהגות זהירה בהקשר של עריכת בדיקת פוליגרף, לא לחייב את העובדים להיחשף לבדיקות רפואיות וכו'.

 

 

 

 

פסיקה ● מעביד שנמצא אשם בהטרדה מינית של עובדת שלו, חויב על ידי בית הדין לעבודה לשלם לה פיצויי-פיטורים בעקבות התפטרותה וכן חויב בתשלום קנס - פלונית● ייתכנו נסיבות בהן דרישת מעביד מעובדו לעבור בדיקת פוליגרף תהיה לגיטימית - שלמה ויטראול● מעביד שלא איפשר לעובדו לשבת במהלך יום העבודה יפצה את העובד ב-100,000 ש"ח - יעקב זואילי● מתי יכול מעביד לחדור לתיבת הדואר האלקטרוני של עובד? - טלי איסקוב ענבר ואח'● מעסיק לא פרסם תקנון למניעת הטרדה מינית וחויב בפיצוי לעובדת בסך 15,000 ש"ח - פלונית
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא סביבת עבודה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד