אישור
דף הבית > חשבפדיה > משפט עבודה קיבוצי
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

משפט העבודה הקיבוצי הוא תחום ייחודי המהווה חלק ממשפט העבודה המגן, שעיקרו הסדרת יחסי העבודה בין ארגוני עובדים לבין המעסיקים או ארגוני מעסיקים, בענפים שונים במשק (כגון בניין, חקלאות, פלסטיקה וכיוצ"ב).

בבסיס משפט העבודה הקיבוצי מונחים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים, וכן חוקים שונים וכללים שנקבעו בפסיקה, המסדירים את זכויותיהם וחובותיהם של קבוצות עובדים מאוגדים בארגון אל מול מעבידיהם.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא משפט עבודה קיבוצי לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד