אישור
דף הבית > חשבפדיה > מכתב פיטורים
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

מכתב פיטורים הצג הכל

פסיקה
סוגיות
ערכים מקושרים

אין חובה מפורשת על פי חוק לתת מכתב פיטורים. עם זאת, המעביד מחויב לתת לעובדו הודעה מוקדמת בכתב, כמו כן עליו להמציא לעובד אישור על תקופת העסקתו.

אי מתן הודעה המוקדמת בכתב אינה מלווה בסנקציה כלשהי מכוח החוק, ואילו אי מתן אישור על תקופת העסקה מהווה עבירה שקנס בצידה.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית