אישור
דף הבית > חשבפדיה > מחלת ילד
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

מחלת ילד הצג הכל

חקיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עובד זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ילד (ילד - שלא מלאו לו 16 שנה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

העובד זכאי לעשות כן אם בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד.

במידה והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הורה יחיד הוא יהיה זכאי להיעדר עד 16 ימים בשנה בגין מחלת ילדו.

ימי ההיעדרות כאמור ייזקפו על חשבון מכסת ימי המחלה של ההורה שנעדר.

בנוסף, החוק מקנה זכאות מיוחדת להורה להיעדר בשל מחלה ממארת של ילד וכן בשל היעדרות לצורך סיוע לילד שהוא אדם עם מוגבלות.

מחלה ממארת של ילד

עובד המועסק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, ושילדו חלה במחלה ממארת וטרם מלאו לו 18, יהא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שנצברו לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

באם בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, או אם העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, יהא זכאי לזקוף כאמור עד 110 ימי היעדרות בשנה ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

היעדרות הורה לאדם עם מוגבלות

עובד, שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה לפחות, יהיה זכאי לזקוף עד 18 ימי היעדרות בשנה, על חשבון תקופת המחלה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם המוגבלות. כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאות זו, או שהעובד הוא הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית, העובד זכאי לזקוף עד 18 ימי היעדרות נוספים בשנה, בשל ההשגחה או הליווי המיוחדים של האדם עם המוגבלות. בנוסף, זכאי עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, לזקוף על חשבון תקופת המחלה, או על חשבון ימי החופשה גם חלקי ימי היעדרות, ולא רק ימים מלאים. עובד שנעדר כאמור לעיל, יהיה זכאי לדמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות.

בנוסף, יהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות, בלא ניכוי משכר עבודתו.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית