אישור
דף הבית > חשבפדיה > מחלת הורה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

מחלת הורה הצג הכל

חקיקה
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה, בגין מחלת הורה שלו או של בן זוגו. היעדרות זו תחשב במניין ימי המחלה של העובד, ובלבד שבן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכֹח זכאותו לפי חוק זה.

העובד רשאי להביא בחשבון גם חלקי ימים בהם נעדר במסגרת זכאותו כאמור. חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

יראו את ההורה כחולה, אם חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).

עובד הנעדר מכוח זכאותו על פי החוק כמפורט לעיל, ימסור למעבידו הצהרה חתומה לפי הטופס שבתוספת לתקנות, בצירוף אישור הרופא המטפל בהורה בדבר היותו תלוי בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.

חשוב להדגיש, כי עובד שאחד מאחיו (כולל אח מאומץ) נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי חוק זה, אינו זכאי להיעדר מעבודתו באותו עניין באותו פרק זמן.

בנוסף, עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כהגדרתו בתקנות אינו זכאי לזקוף לתקופת מחלתו הצבורה היעדרות לשם טיפול בהורה.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית