אישור
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי.

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה.

המחוקק קבע, כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - הוא יהיה זכאי לתשלום ממעבידו בשל ימי היעדרות אלה.

מטרת החוק היא לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העובד.

פסיקה ● ימי מחלה בגינם מקבל העובד תשלום צוברים זכויות חופשה כאילו היו ימי עבודה בפועל - : הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד המקצועי של עובדי החשמל, המתכת והאלקטרוניקה● פיטורי עובד יום לפני ניתוח צפוי, הינם פיטורים הנגועים בחוסר תום לב - רוני אלבר● בית הדין פסק פיצויים מוגדלים לעובדת שפוטרה בזמן מחלה - מרים רייבמן● זימון לשימוע בתקופת ימי המחלה הנו בניגוד לחוק דמי מחלה - מזל קריף● זכאות עוזרת בית לדמי מחלה - מהיום השני להעדרה ממקום העבודה, או מהיום השני למחלתה? - גיל שעל
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא מחלה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד