אישור
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי.

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה.

המחוקק קבע, כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - הוא יהיה זכאי לתשלום ממעבידו בשל ימי היעדרות אלה.

מטרת החוק היא לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העובד.

פסיקה ● ימי מחלה בגינם מקבל העובד תשלום צוברים זכויות חופשה כאילו היו ימי עבודה בפועל - : הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד המקצועי של עובדי החשמל, המתכת והאלקטרוניקה● פיטורי עובד יום לפני ניתוח צפוי, הינם פיטורים הנגועים בחוסר תום לב - רוני אלבר● בית הדין פסק פיצויים מוגדלים לעובדת שפוטרה בזמן מחלה - מרים רייבמן● זימון לשימוע בתקופת ימי המחלה הנו בניגוד לחוק דמי מחלה - מזל קריף● זכאות עוזרת בית לדמי מחלה - מהיום השני להעדרה ממקום העבודה, או מהיום השני למחלתה? - גיל שעל
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא מחלה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד